Wojciech Szymański, absolwent Wydziału Mechanicznego