Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK” - wspólny projekt Politechniki Łódzkiej i Centrum Zdrowia Matki Polki

07-04-2020

Politechnika Łódzka, jako partner wiodący oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki otrzymały niemal 12 milionów zł dofinansowania na projekt, w którego efekcie powstanie baza danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki. Połączenie potencjału know-how renomowanej uczelni technicznej z potężną bazą danych medycznych jednej z najbardziej specjalistycznych placówek medycznych w Polsce pozwoli stworzyć użyteczną i zaawansowaną technologicznie wirtualną platformę.

 

 

Projekt „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki MDB-MEDICAL DATA BANK”. realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Otrzyma dofinasowanie w wysokości 11 644 025.96 zł, co jest wynikiem konkursu ogłoszonego dla poddziałania Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Prace w projekcie potrwają od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2023 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości udostępniania i prezentacji danych, udostępnienie informacji sektora publicznego, umożliwienie ponownego wykorzystania komplementarnych zasobów nauki Politechniki Łódzkiej i Instytutu „CZMP”, jak również utworzenie systemu do przechowywania i udostępnienia tych danych w postaci cyfrowej.

W wyniku realizacji projektu powstanie wspólna baza danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki - co najmniej 1 000 400 danych medycznych. Przed udostępnieniem dane zostaną zdigitalizowane, zanonimizowane, pogrupowane, uporządkowane, opisane metadanymi.

Cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Dzięki projektowi możliwe będzie korzystanie z powstałej bazy danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, statystyk. Będzie to też jedyne w swoim rodzaju źródło informacji popularno-naukowej dla społeczeństwa – mówi prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor PŁ koordynujący projekt.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor ICZMP - Projekt posłuży m.in. rozwojowi diagnostyki onkologicznej czy też chorób rzadkich, umożliwiając dalsze badania nad tymi jednostkami chorobowymi. – Stworzenie wirtualnej platformy z tak dużą liczbą danych jest odpowiedzią na problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych (np. dotyczących histopatologii). Istnieją one obecnie w rozproszonej, analogowej postaci, co znacznie opóźnia powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie, spowalnia prace badawczo-naukowe, podnoszenie kompetencji i edukację lekarzy specjalistów oraz kadry naukowej.

Prof. Sławomir Wiak dodaje – Zostanie zbudowany system informatyczny, który będzie integrował wszystkie źródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez Politechnikę Łódzką oraz Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzięki zbudowanemu systemowi możliwe będzie udostępnianie zgromadzonych informacji na stronie www i dedykowanych interfejsach API, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Użytkownik będzie miał dostęp do tych danych, czyli możliwość ich przeglądania oraz pobierania - bez potrzeby zakładania konta i bez potrzeby podawania swoich danych.