We współpracy z pracodawcą

27-07-2017

Cztery wydziały Politechniki Łódzkiej będą realizowały doktoraty wdrożeniowe.

Ministerstwo przyznało dofinansowanie w pierwszym konkursie na studia doktoranckie w systemie dualnym. Pozytywnie oceniono 54 wnioski z kilkunastu uczelni i jednostek PAN. W Politechnice Łódzkiej, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą, doktoraty będą prowadzone na wydziałach: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Chemicznym, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym.

W założeniu ustawodawców program „Doktorat wdrożeniowy” prowadzony w ramach studiów trzeciego stopnia, ma stworzyć warunki do rozwoju współpracy środowisk naukowych i społeczno-gospodarczych. Daje on także możliwość kształcenia doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami. Doktorant pracujący nad określonym problemem technologicznym będzie miał dwóch opiekunów – ze strony pracodawcy i z jednostki naukowej. W ramach programu będą przyznawane stypendia doktoranckie w wysokości 2450 zł miesięcznie. Drugim źródłem dochodu dla doktoranta, ma być pensja wypłacana przez pracodawcę, dla którego będą prowadzone badania wdrożeniowe.

ech