W Radzie NAWA

10-11-2017

Doktorantka Politechniki Łódzkiej  mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło jest przedstawicielką Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 10-osobowej Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Przed wręczeniem nominacji, wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego mówił o tym, że NAWA ma być instytucją odpowiedzialną za działania w ramach szeroko rozumianej polityki naukowej w aspekcie międzynarodowym.

Zadania Rady to m.in.: przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi NAWA propozycji i kierunków działania oraz rozwoju Agencji, opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji oraz projektu rocznego planu finansowanego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania Agencji.