ViMeLa czyli wirtualne laboratorium mechatroniki

20-11-2017

Jak ułatwić studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i urządzeń mechatronicznych używanych na rynku? Czy można bez uszkodzenia sprzętu eksperymentować ze stanami awaryjnymi lub efektami niewłaściwej konfiguracji?

 

W rozwiązaniu tych problemów ma pomóc wirtualne laboratorium mechatroniczne, nad którego powstaniem pracować będą naukowcy z Polski, Macedonii, Estonii i Włoch we współpracy z firmą Siemens Polska. Koordynatorem projektu ViMeLa (Virtual Mechatronics Laboratory) jest Politechnika Łódzka. Środki finansowe zostały pozyskane z europejskiego programu Erasmus+, w ramach działania Partnerstwa Strategiczne, a złożony w konkursie wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce w rankingu stworzonym przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.

W prace zaangażowani będą mechatronicy, którzy opracowują scenariusze ćwiczeń laboratoryjnych oraz informatycy, którzy przeniosą je do wirtualnej rzeczywistości. Znajdą się w niej modele 3D wybranych urządzeń oraz symulacja zjawisk i procesów. Całe środowisko laboratoryjne przeniesie się w wirtualny świat.

Jakie to niesie korzyści?

Studenci, nauczyciele akademiccy i świat biznesu zyska dostęp do symulacji unikatowego lub zbyt kosztownego sprzętu, a proces kształcenia wzbogaci się o kolejne atrakcyjne narzędzie edukacyjne.

Studenci mechatroniki zdobędą kwalifikacje w zakresie konstrukcji maszyn, złożonych zasad działania zaawansowanych systemów mechatronicznych, realnych scenariuszy w dziedzinie mechatroniki np. radzenia sobie ze stanami awaryjnymi, kalibracji parametrów charakteryzujących pracę systemów mechatronicznych i ich elementów.

Z perspektywy świata biznesu główne korzyści to większe kompetencje absolwentów uczelni i możliwość bardziej „dedykowanego” przygotowania do wymagań przyszłego pracodawcy.

Spotkanie partnerów

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się 14 listopada 2017 w Politechnice Łódzkiej, w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Celem spotkania było poznanie się wszystkich pracowników projektu z partnerskich uczelni, ustalenie zasad współpracy, ale przede wszystkim opracowanie koncepcji wirtualnego laboratorium oraz ćwiczeń, które będą służyć studentom uczelni na całym świecie.

Datkowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://vimela.p.lodz.pl/