Ultramaraton konkursów dla uczniów

11-05-2017

Od wielu lat kwiecień jest miesiącem, w którym Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ gości rzeszę uczniów, nastoletnich pasjonatów nauk ścisłych. Także w tym roku wzięli oni udział w finałach licznych konkursów.

Rozgrywki prowadzone były na dwóch poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Królowały nauki ścisłe: fizyka, matematyka oraz informatyka. Poza szerokim spektrum przedmiotów, również i metody weryfikacji wiedzy były różnorodne – od testów internetowych, klasycznego rozwiązywania zadań, projektów gier, aż do najbardziej spektakularnych, własnoręcznie przygotowanych i prezentowanych doświadczeń.

Eliminacje do wszystkich konkursów rozpoczęły się w październiku na terenie szkół, a w przypadku konkursów internetowych – w ustalone dni, o ustalonej porze, przed własnym komputerem. Na tym etapie zmagań we wszystkich rodzajach konkursów, na obu poziomach szkół wzięło udział około 7 tysięcy uczestników ze wszystkich zakątków Polski. Do finałów rozgrywanych na terenie Wydziału EEIA zakwalifikowano ok. 400 osób, co oznacza, że każdy z finalistów zdystansował około 20 konkurentów. Zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników świadczy dobitnie o bardzo wysokiej randze konkursów i równie wysokiej ich ocenie przez uczniów oraz nauczycieli. Bardzo gęste sito eliminacyjne spowodowało, że poziom merytoryczny finałów był niezwykle wysoki, a praca jurorów nie tylko frapująca, ale także bardzo stresująca, gdyż wymagała podejmowania wielu trudnych i odpowiedzialnych decyzji.

Wydział zapewnił pełną obsługę informatyczną zarówno pod względem sprzętowym, programistycznym, jak również administracyjnym. Autorami zadań byli wytrawni nauczyciele przedmiotów oraz doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni. Składy jury stanowili kompetentni dydaktycy, naukowcy oraz przedstawiciele sponsorów.

Gala rozdania nagród we wszystkich konkursach odbyła się 25 kwietnia 2017 r. Gośćmi byli przedstawiciele władz regionu, Łódzkiego Kuratorium Oświaty, sponsorów i środowiska biznesowego. Głównymi bohaterami dnia byli jednak laureaci oraz ich opiekunowie – nauczyciele. Wszyscy uczestnicy szczelnie wypełnili największą aulę Wydziału.

Laureaci konkursów na poziomie gimnazjalnym poza dyplomami otrzymali z rąk przedstawiciela Kuratorium certyfikaty potwierdzające zdobycie dodatkowych punktów, uwzględnianych podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc odebrali ponadto cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez hojnych sponsorów.

W konkursach dla licealistów puchary ufundowane przez JM Rektora PŁ wręczał przedstawiciel Wojewody Łódzkiego. Podobnie jak młodsi koledzy, laureaci wszystkich konkursów otrzymali również dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc cenne nagrody rzeczowe. Triumfatorów trzech konkursów: zadaniowego, doświadczalnego z fizyki oraz informatycznego uhonorowano bardzo cenionymi certyfikatami, pozwalającymi na przyjęcie na PŁ bez postępowania kwalifikacyjnego. Wyróżnienia te zostały zatwierdzone odpowiednią uchwałą rekrutacyjną Senatu PŁ. W przyszłym roku akademickim takie same wyróżnienia czekać będą na laureatów konkursu z matematyki „First Step To Fields Medal”.

Sponsorami nagród konkursowych była Politechnika Łódzka oraz firmy: ABB sp. z o.o., Ceri International, Ericsson, Rossmann Supermarkety Drogeryjne oraz Bank PKO SA. Patronat medialny nad całością zmagań objęły Dziennik Łódzki i Telewizja Toya. O randze zmagań oraz o hojności sponsorów świadczy fakt, że suma nagród przekroczyła 25 000 zł.