Team Coaching  – niezwykle skuteczna metoda pracy w zespołach

10-11-2020

Team coaching jest doskonałym narzędziem i skuteczną formą pracy z ludźmi w organizacji. Przede wszystkim uwalnia potencjał grupy i wspiera ją w realizowaniu celów i w stosunkach interpersonalnych.

Jak działa coaching zespołowy?

Sukces firmy to przede wszystkim dobrze funkcjonujące zespoły, a kluczową kompetencją menedżerską jest zarządzanie grupą. Coaching zespołowy jest procesem wspierania ludzi, aby realizowali wspólne cele.

Organizacje często szkolą pracowników, inwestując w warsztaty budowania zespołu. Te formy wsparcia są skuteczne, ale mogą być niewystarczające. Team bulding pracuje głównie na hipotetycznych problemach i celach, gdzie członkowie szkolenia mogą nie wczuć się w opisywane sytuacje. Owszem grupa się integruje i wspólnie świętuje sukces związany ze zbudowania wieży z makaronu, ale takie chwile wnoszą niewiele w realia codziennej współpracy.

Team coaching pracuje na prawdziwych problemach, wyzwaniach i celach danego zespołu. Coach wchodzi do jego naturalnego środowiska. Proces team coachingu jest lepszą alternatywą, szczególnie, gdy w zespole panuje chaos lub są wdrażane nowe systemy pracy.

Dlaczego jest to podejście tak skuteczne?

Coaching to przede wszystkim uczenie się. W coachingu indywidulanym uczy się jedna osoba, natomiast w zespole uczy się cała grupa. To suma kreatywności i kompetencji wszystkich, a nawet coś więcej niż suma – to synergia. Jeśli połączymy części składowe członków zespołu, wydajność będzie większa, niż po zsumowaniu ich pojedynczych wydajności. Synergia nie ma nic wspólnego z kompromisem. Team coaching służy właśnie temu, aby zespół nauczył się, że każdy wnosi swoją niepowtarzalną cząstkę, która później może okazać się kluczowa.

Jak wygląda proces team coachingu?

Na początku przeprowadzone zostają sesje otwarcia i diagnostyczna, a następnie sesja wyznaczania celów. Dalsze sesje to tworzenie planu działania, analizowanie efektów podejmowanych działań, wprowadzanie korekt do planu. Zespół szuka lepszych sposobów funkcjonowania w warstwie zadaniowej i przede wszystkim relacyjnej. Na końcu odbywa się sesja planowania dalszych działania, które zespół będzie podejmował, już bez wsparcia coacha.

Rola team coacha nie jest typowa. Dlaczego? Polega ona na tym, że towarzyszy on zespołowi, nie ocenia, nie nadaje etykiet, przyjmuje wszystko, co pojawia się w zespole. Zadaje trafne pytania, słucha i odzwierciedla. Konfrontuje uczestników z tym, co niewygodne oraz korzysta ze swojej intuicji.

Pytasz nie błądzisz….

W team coachingu podstawą jest, by zespół sam dokonywał odkryć i zmian w postrzeganiu swojej rzeczywistości. Najlepiej nadającym się do tego narzędziem są pytania. Na każdym etapie coach stawia pytania, z którymi zespół się konfrontuje. Do takich ważnych pytań należą między innymi: - Po co funkcjonuje ten zespół?, Jakim zespołem chcecie być za pół roku?, Co w Twoim zespole powinno się zmienić, aby pracowało się w nim lepiej?

Czasem to nie odpowiedź na pytanie jest kluczem do rozwiązania, a reakcja zespołu na zadane pytanie.

Kiedy stosować coaching zespołowy?

Zespół musi być przygotowany na taką formę pracy, wiedzieć jak będzie wyglądał proces. Możemy go stosować w sytuacji, gdzie możliwe jest określenie celów, zadań i planów. Nawet w mocno zdemotywowanych zespołach, coaching może przywrócić poczucie wpływu i odpowiedzialność, która może być sprawiedliwie rozłożona.

Podsumowując

Większe zintegrowanie zespołu, usprawnienie komunikacji, uporządkowanie celów zespołu, tworzenie skutecznych rozwiązań i zwiększenie odpowiedzialności to wynik procesu coachingowego.

Doskonałym cytatem o pracy zespołowej jest wypowiedź Michaela Jordana

- Dzięki talentowi wygrywa się mecz. Ale to praca zespołowa przynosi zwycięstwo w mistrzostwach.