Sukces w konkursie SIMP

05-01-2018

Studenci Wydziału Mechanicznego PŁ zajęli pierwsze i trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zgłoszono ponad 100 prac dyplomowych z krajowych uczelni technicznych. Patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za najlepszą uznano pracę inż. Michała Wilczka pt. Design of a modular apparatus for the production of nitric acid, której promotorem był  dr inż. Mariusz Stegliński. Trzecie miejsce zajęła praca mgr. inż. Piotra Rakowskiego pt. Projekt i modelowanie konstrukcji ramienia do pomiarów ortopedycznych wykonana pod opieką prof. Leszka Podsędkowskiego.

 

Kwas azotowy z powietrza

W ramach pracy dyplomowej Michał Wilczek zaprojektował oraz wykonał modułowe urządzenie do wytwarzania kwasu azotowego, które zostało zgłoszone do ochrony patentowej (P.419717). Ze względu na multidyscyplinarność praca jest niezwykle obszerna pod względem rozważanych w niej zagadnień teoretycznych i praktycznych, zawiera elementy badań podstawowych w postaci reakcji chemicznych oraz analizy przepływu mieszaniny gazów za pomocą symulacji komputerowych.

Wytworzony prototyp urządzenia do produkcji kwasu azotowego podczas wyładowań elektrycznych charakteryzuje się potencjalnie większą sprawnością od dotychczas istniejących. Dzięki temu może być to realną alternatywą dla technik obecnie wykorzystywanych w przemyśle chemicznym.

Ramię do pomiarów

Praca magisterska Piotra Rakowskiego dotyczyła konstrukcji ramienia do pomiarów ortopedycznych, składającego się z siedmiu członów połączonych przegubami obrotowymi. W efekcie powstał trójwymiarowy model urządzenia, wykonany następnie metodą druku 3D. Autor przeprowadził też badania modelu matematycznego odzwierciedlającego kinematykę urządzenia, co pozwoliło określić wpływ momentów tarcia w przegubach ramienia na dokładność wykonywanych pomiarów.

Praca daje podstawę do stworzenia produktu o zastosowaniu medycznym, spełniającego oczekiwania środowiska chirurgów oraz firm zainteresowanych produkcją urządzeń jednorazowych do pomiarów ortopedycznych.