Skill Up!

06-12-2017

Już tradycją staje się, że liczne grono studentów rozpoczynające pracę w Samorządzie Studenckim PŁ odbywa specjalne szkolenie wdrażające w przyszłe działania.

W dniach 17 – 19 listopada odbyła się III odsłona lokalnej konferencji Skill Up!. W tym roku SSPŁ gościł w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Otwarcie konferencji Szkoleniowo – Integracyjnej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej odbyło się natomiast na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Na konferencji nasi studenci spędzili 35 godzin szkoleniowych. Wiedzę zdobyło 136 nowych członków oraz 15 przedstawicieli Parlamentu SSPŁ na specjalnie przygotowanym dla nich zajęciach. Młodzi samorządowcy mogli zapoznać się z trudnymi merytorycznymi treściami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia i pomocy materialnej. Podczas szkoleń z umiejętności miękkich nauczyli się etykiety spotkań, osobowości w grupie, a także wystąpień publicznych. Konferencja rozpoczęła się od szkolenia ze struktur Samorządu Studenckiego PŁ oraz szkolenia Marcina Sachrajdy – byłego samorządowca, które miało charakter teambuildingowy. Gościem specjalnym był doc. dr inż. Bogdan Żółtowski, który w imieniu władz naszej uczelni przywitał nowych członków wszystkich struktur SSPŁ. Wśród szkoleniowców znalazł się również dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, przewodniczący SSPŁ Dominik Leżański, a także przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Dominik Duralski. Z kwestiami dotyczącymi pomocy materialnej zapoznała uczestników przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej Paula Leśniewska. Inicjatywę po raz drugi wspierali Przewodniczący SSPŁ kadencji 2012-2014 Dawid Świątkiewicz oraz najlepiej oceniony na I Skill UP! rzecznik prasowy oraz asystent rektora Uniwersytetu Opolskiego Maciej Kochański.

Szkolenie dla Parlamentu SSPŁ było miejscem do nauki negocjacji i miejscem wymiany doświadczeń. Przygotowała je organizacja STER, a zajęcia poprowadzili Paweł Wójcik oraz Maciej Dukata, współpracujący z SSPŁ.

Inicjatywę wsparło wielu sponsorów. Patronatem honorowym objął konferencję JM Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Patronem był też Urząd Miasta Łodzi i Młodzi w Łodzi.

Organizatorami było 27 osób z Komisji ds. Rozwoju. Skill Up! jest wydarzeniem ważnym dla całej społeczności PŁ. Samorządowcy zdobywają umiejętności aby pomagać innym studentom, a także podwyższają swoje kompetencje społeczne.

Widzimy, że nowi studenci chcą nieść pomoc innym i stawiają na swój rozwój niezbędny do zdobycia wymarzonej pracy. Cieszymy się, że tę potrzebę widzą władze PŁ, a także inne ośrodki współpracujące z nami.

Kolejna edycja szkolenia w zakresie bardziej specjalistycznej wiedzy pomagającej w działaniach Samorządu Studenckiego PŁ odbędzie się na początku II semestru roku akademickiego 2017/2018.