Seminarium na temat otwierania nauki

09-12-2020

Biblioteka wraz z Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską PŁ i firmą Elsevier zorganizowały Seminarium online „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, w którym wzięło udział 212 osób: naukowców, doktorantów, wydawców i bibliotekarzy.

W sesji 1. udział w panelu wzięli m.in. rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik, wiceprzewodnicząca Rady Młodych Naukowców oraz dyrektor biura programów dla naukowców NAWA. Tematem dyskusji były problemy, jakie napotykają w Polsce naukowcy, wydawcy i bibliotekarze w realizacji działań wspierających otwieranie nauki oraz różnice w podejściu do otwierania danych badawczych w naukach humanistycznych i technicznych.

Sesja 2. poświęcona była dyskusji o aktualnych zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19 w działalności uczelni, takimi jak zmiana organizacji pracy, elastyczność w zakresie świadczenia usług przez biblioteki, a także wpływ tych zmian na tworzenie oraz realizację polityki otwartej nauki.

Uczestnicy zgodzili się z wnioskami, że istnieje potrzeba edukacji w zakresie otwartości nauki, a także wdrożenia rozwiązań systemowych. Należy również pokonać bariery ekonomiczne, czyli wypracować system finansowania otwartej nauki.

Nagrania z sesji można obejrzeć TUTAJ