Santander inspiruje kobiety

13-07-2017

Liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach akademickim i w zarządach firm w Stanach Zjednoczonych i na świecie jest niewystarczająca, Bank Santander realizuje programy globalne Developing Women Leaders in University Administration.

Celem programów W30 i W50  jest wyposażenie kobiet w narzędzia pozwalające na rozwój kompetencji menedżerskich. Przedstawicielki obu grup spotkały się w kampusie University of California Los Angeles w czerwcu 2017 roku. 

 

Lider to sposób postępowania

Zdaniem członków Rady Doradczej Stanford Graduate School of Business najważniejszą umiejętnością w rozwoju lidera jest samoświadomość mocnych i słabych stron oraz uczenie się na własnych doświadczeniach. To właśnie dlatego zadanie, które otrzymały na miesiąc przed spotkaniem uczestniczki programu W30 dotyczyło refleksji nad dotychczasową drogą zawodową, celami na przyszłość i umiejętnościami, nad którymi chcą pracować w przyszłości. Materiał miał posłużyć w procesie adaptacji do zmiany dla każdej z nas i uczelni, w której pracujemy.

Ważnym elementem przygotowań był wywiad z kobietą liderem z własnego środowiska. Rozmowa dotyczyła jej inspiracji zawodowych, kamieni milowych w karierze, sposobu zarządzania. Dr inż. Agnieszka Mrozek, główny specjalista kierujący Działem Kształcenia PŁ, która udzieliła mi wywiadu podkreślała, że lidera tworzy jego wrodzona osobowość i zaangażowanie, natomiast kompetencje są elementem, który można rozwijać w czasie całej drogi zawodowej.

W czasie spotkania w UCLA uczestniczki programu W30 utworzyły z wywiadów katalog zachowań, które pomagają w codziennej pracy kobietom - liderom. Kobiety z innych krajów, jak np. Brazylia, Nigeria czy Hiszpania wskazywały inne aspekty w pracy kobiet liderek. Zwracały uwagę na umiejętność zadawania pytań i przyznania się do niewiedzy, równe traktowanie członków zespołu i zaufanie do nich, odporność na nieprzychylne opinie, podejmowanie działań zgodnie z własnymi przekonaniami i etyką oraz ciągły rozwój. Ważne w rozwoju zawodowym jest też posiadanie mentora.

W czasie zajęć W czasie zajęć

foto: arch. autorki

Stymulujące spotkania

Krótki pobyt w Anderson School of Management dał możliwość poznania i rozmów z ze znanymi kobietami. Jedną z nich była Valorie Kondos Field znana jako Miss Val, primabalerina w młodości, od 24 lat trenująca w UCLA zespół gimnastyczek, które odniosły sześciokrotnie zwycięstwo w zawodach ogólnokrajowych.

W przekonaniu Miss Val sukces to stan umysłu, który możemy na co dzień wspierać dostarczając mu pozytywnych myśli i być wdzięcznym za to co tu i teraz, natomiast pasja i autentyczność w każdej dziedzinie życia sprawiają, że ludzie podążają za liderem i jego wizją.

Z kolei amerykańskie motto I want to make a difference było siłą napędową dla Giny Diez Barroso. Ta meksykańska bizneswoman, założyła CENTRO, pierwszą uczelnię w Meksyku specjalizującą się w sztukach kreatywnych oraz organizację pozarządową przyznającą stypendia dla studentów kierunków artystycznych. Spotkania z tymi silnymi i świadomymi kobietami stały się inspiracją w dążeniu do celu i budowania kompetencji, które pomogą w jego osiągnięciu.

 

Pomoc w zarządzaniu życiem

Ważnym etapem spotkania w programie W30 był test przeprowadzony metodą Birkmana, zatwierdzoną przez amerykańską National Science Foundation. Pozwala on dostarczyć badanej osobie informacji na temat jej wewnętrznej motywacji, codziennych zachowań oraz potrzeb. Licząca 62 strony analiza przygotowana dla każdej uczestniczki programu ma pomóc w zarządzaniu własnym życiem, tak aby zaspokoić wewnętrzne potrzeby i uniknąć sytuacji stresowych. Prowadząca warsztaty dr Robin Denise Johnson analizując wyniki badania 24 osób, podkreślała, że ważne jest zrozumienie zachowań własnych i zespołu, do którego należysz, a także tego co sprawi, że praca i komunikacja międzyludzka będzie bardziej efektywna. Osobom, które przejawiały potrzebę bieżącej informacji od szefa na temat codziennej pracy, zaleciła prowadzenie własnej listy osiągnięć odpowiadającej na pytanie what have you done in the last week that made you proud of?

 

Why are we doing this?

Motywem powracającym wszystkich spotkań i prezentacji było zwrócenie uwagi, jak ważna jest odpowiedź na pytanie why are we doing this? Cechą lidera jest umiejętność pokazania szerszego celu, który stoi za codziennymi działaniami i motywowanie do pracy za pomocą zdefiniowania krótko i długoterminowych celów. Ważne jest przy tym rozszerzanie odpowiedzialności, budowanie zaufania i świętowanie małych sukcesów zespołu. Planowanie to z kolei umiejętność lidera, która pozwala oswoić niepewność i zmiany, które mogą się pojawić.

 

Transformacja

Trzeci etap programu W30 ma pomóc przygotować plan rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju własnej organizacji. Ważnym elementem tej części jest stworzenie relacji między uczestniczkami na zasadzie mentoringu koleżeńskiego (peer mentoring). W 5-osobowej grupie koleżanek z Nigerii, Indii i USA mamy wspierać się w realizacji założonych celów i pokonywaniu trudności. Biorąc pod uwagę doświadczenia, które zdobyłam uczestnicząc w programie, uważam, że każdemu pracownikowi administracyjnemu uczelni bez względu na płeć przydatna byłaby diagnoza własnych mocnych i słabych stron, pomoc w stworzeniu planu rozwoju zawodowego, wytyczającego cele i motywującego do wykonywania zadań. Ogromną wartością jest mentoring i możliwość spotkań z kobietami z różnych środowisk, które osiągnęły sukces w swojej dziedzinie. Bezpośredni kontakt z tymi osobami i możliwość zadawania pytań jest bezcenna.

Chciałabym podkreślić również wagę udziału w projektach międzynarodowych, w których spotykamy się z osobami różnych kultur, a idąc za przykładem UCLA, zachęcałabym do tworzenia programów na rzecz uczelni z państw rozwijających się, którym możemy przekazać uczelniany know-how i możliwość tworzenia sieci kontaktów.