Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej

31-01-2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki oceny 120 wniosków złożonych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Ocenę pozytywną i rekomendację do dofinansowania uzyskało 21 projektów, w tym zgłoszony przez Politechnikę Łódzką. Na projekt „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę w Politechnice Łódzkiej” przyznano niemal 1,88 miliona zł. Wartość projektu to ponad 1,93 miliona zł.

 

 

Nadrzędnym celem projektu jest budowa potencjału Politechniki Łódzkiej. Działania prowadzone od czerwca 2024 r. do listopada 2026 r. służyć będą rozwojowi nowoczesnych metod dydaktycznych, kompetencji cyfrowych, a także na rzecz zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego oraz w zakresie oceny i ewaluacji. Procesem rozwoju kompetencji i kwalifikacji objętych zostanie 341 osób.

mat. promujący program FERS mat. promujący program FERS

- W tym projekcie stawiamy na wielokierunkowe działania mające na celu dostosowanie metod kształcenia do potrzeb dynamicznie rozwijającego się świata. Rewolucja cyfrowa, rozwój sztucznej inteligencji, izolacja społeczna, a także wyzwania stojące przed naszą cywilizacją dotyczące proekologicznej, świadomej postawy w zakresie działalności inżynierskiej mają ogromny wpływ na sposób, w jaki kształcimy i wychowujemy studentów – mówi koordynujący projekt rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

Wybrane do realizacji projektu aktywności stanowią kompleksową ofertę zgodną z potrzebami kadry dydaktycznej. Znajdziemy tutaj szkolenia z obszaru metod projektowo – problemowych, takich jak Problem i Project-Based Learning, Challenge-Based Learning oraz case-teaching. Będą one prowadzone przez specjalistów z uczelni i ekspertów zagranicznych. Różnorodna też będzie ich forma, od kursów stacjonarnych, przez szkolenia zdalne, po intensywne w swoim charakterze szkoły letnie.

- Zwrócimy uwagę na zindywidualizowane formy kształcenia, dbając również o dobrostan osób biorących udział w projekcie. Stąd w ofercie pojawią się aktywności rozwijające umiejętności coachingowe i mentoringowe nauczycieli. Zatroszczymy się szczególnie o początkujących dydaktyków, wyposażając ich w podstawowe instrumenty do aktywizacji i motywowania studentów przed, w trakcie i po zajęciach – dodaje prorektor ds. kształcenia prof. PŁ Andrzej Romanowski.

Jeśli mowa o cyfryzacji, w ramach projektu przygotujemy dydaktyków do konwersji zajęć i materiałów dydaktycznych na zasoby cyfrowe. Pokażemy jak korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji i wskażemy, które obszary pracy nauczyciela można zautomatyzować lub przenieść na platformę e-learningową.

- Wiele będziemy się uczyć od naszych kolegów i koleżanek z uczelni brytyjskich i australijskich, szczególnie w temacie zrównoważonego rozwoju, wdrażania strategii Green Deal, jak również prowadzenia badań edukacyjnych – podkreśla prorektor.

Uczestnicy organizowanych w ramach projektu wizyt studyjnych poznają mechanizmy i zagadnienia włączane do programów studiów na rzecz zielonej transformacji i projektowania uniwersalnego. Istotnym elementem rozwoju kompetencji i kwalifikacji będą szkolenia na temat innowacyjnych narzędzi służące do pomiaru, gromadzenia, analizy i raportowania danych o uczących się, w różnych kontekstach. Doświadczenia te zostaną wykorzystane do zdefiniowania rekomendacji dla uczelni, służących podniesieniu jakości kształcenia i zwiększeniu liczby studentów, którzy kontynuują studia od ich podjęcia aż po zdobycie dyplomu.