Rektor prof. Sławomir Wiak doktorem honoris causa NovGU

18-12-2017

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak otrzymał tytuł doktora honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego.

Ceremonia była głównym punktem obchodów święta patrona uczelni Jarosława Mądrego.

Wizyta delegacji Politechniki Łódzkiej w rosyjskiej uczelni zapoczątkowała obchody jubileuszu współpracy obu instytucji, którą podjęto niemal 50 lat temu, w 1968 roku.

Uroczystość odbyła 7 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury AKRON w Nowgorodzie. Uroczystość odbyła 7 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury AKRON w Nowgorodzie.

 

Prezydent Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego prof. Anatoly Gawrikow, doktor honoris causa PŁ, w laudacji podkreślił osiągnięcia naukowe rektora Wiaka, m.in. obejmujące ponad 400 publikacji naukowych, w tym 18 monografii, udział w 21 projektach badawczych, członkostwo w pracach 17 komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych i członkostwo w Komitecie Prognozowania Rozwoju Polski do 2020 roku. Uzasadniając wybór prof. Sławomira Wiaka do najwyższej godności akademickiej, prezydent NovGU podkreślił, że prof. Wiak jako dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, prorektor, a obecnie rektor Politechniki Łódzkiej jest bardzo aktywnym uczestnikiem rozwoju współpracy łódzkiej i nowogrodzkiej uczelni.

Trwające niemal 50 lat kontakty obejmują wymienne praktyki studenckie oraz udział w projektach dydaktycznych i badawczych oraz w badaniach naukowych, w tym w zakresie automatyki i elektroniki. Te dziedziny prac naukowych zostały szczególnie dostrzeżone w działaniach prof. Wiaka prowadzonych we współpracy z rosyjskim partnerem.

Kończąc laudację profesor Gawrikow stwierdził:

Na mocy uchwały Rady Naukowej Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego z dnia 31 października 2017 roku, za aktywną działalność na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym i duży osobisty wkład w prowadzenie badań naukowych i procesu dydaktycznego w zakresie automatyki i elektroniki Sławomirowi Wiakowi przyznano tytuł „Doktor Honoris Causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego"

Wręczenia pamiątkowej szarfy oraz dyplomu dokonał rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego prof. Yurij Borowikow.