Redaktor Bohdan Stefanowski

07-06-2017

W grudniu 2016 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 150 rocznicy istnienia dwutygodnika Przegląd Techniczny.

W tym czasie pismo ukazywało się z różną częstotliwością i miało 30 redaktorów naczelnych. Od 1989 r. redaktorem naczelnym jest Ewa Mańkiewicz-Cudny.

W okresie od marca 1922 do lutego 1923 redaktorem naczelnym był profesor Bohdan Stefanowski, po drugiej wojnie światowej twórca i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1945-1948.

Z okazji jubileuszu 150-lecia w numerze 24/2016 na stronie 4 Przeglądu Technicznego opublikowano nazwiska dawnych redaktorów naczelnych. Niestety – za okres 1922-1923 podano, że redakcją kierował Bohdan Stefanowicz (zamiast Stefanowski). Ten sam błąd jest w tekście Bronisława Hynowskiego Półtora wieku w pigułce.