Projekty przyszłości w PŁ

28-09-2017

Dużym sukcesem zakończyła się Szkoła Letnia Inclusive Communities. Urban Product Design for the Future, która odbyła się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji w zakresie koncepcyjnego projektowania produktu wśród potencjalnych kandydatów na studia Advanced Design and Technology. AD&T to całkowicie nowy kierunek studiów drugiego stopnia w naszej uczelni, mający kształcić młodych ludzi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Zostanie on uruchomiony w przyszłym roku akademickim 2018/2019, a prowadzony będzie przez IFE przy współpracy z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

Szkoła Letnia Inclusive Communities. Urban Product Design for the Future przyniosła organizatorom i uczelni także dodatkowe korzyści. Centrum Kształcenia Międzynarodowego nie tylko zaistniało w obszarze wzornictwa przemysłowego, ale również udało się pozyskać potencjalnych, zagranicznych studentów kierunku AD&T oraz przetestować nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak boot camp czy project weeks. Do tego sukcesu przyczynił się partner i współorganizator wydarzenia – Glasgow Caledonian University.

Jedna z grup zaprojektowała nowatorski model transportu publicznego Jedna z grup zaprojektowała nowatorski model transportu publicznego

foto: Maike Fünfschilling

 

Tegoroczna Szkoła, w której udział wzięło kilkunastu studentów, między innymi z Wielkiej Brytanii i Francji, została zgłoszona do prestiżowego programu Go-East, prowadzonego przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Pozwoliło to na jej wypromowanie w środowisku niemieckich uczelni, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do rozszerzenia sieci kontaktów IFE z tym krajem. Dzięki udziałowi w programie, uczestnicy Szkoły pochodzący z Niemiec mogli skorzystać ze specjalnego dofinansowania, polegającego na zwrocie kosztów podróży i pobytu w Polsce.