Profesor Bogdan Kruszyński (1949-2017)

20-09-2017

W dniu 2 sierpnia 2017 roku po wielomiesięcznej walce z ciężką chorobą odszedł od nas prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, były dziekan i prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego, oraz wieloletni dyrektor Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. Znakomity nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów, a nade wszystko wspaniały człowiek.

Bogdan Kruszyński urodził się 18 stycznia 1949 roku we Wrocławiu. Od roku 1959 mieszkał w Łodzi, gdzie w 1972 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn. Ówczesny dyrektor Instytutu prof. Zbigniew Kornberger tak scharakteryzował młodego pracownika: Bogdan Kruszyński dał się poznać w czasie studiów jako student zdolny i obowiązkowy. Wyróżnia się uzdolnieniami i zamiłowaniem do pracy. Podjętą tematykę stara się opracować wyczerpująco. Jest inteligentny i zdyscyplinowany Według mojej opinii stanowi bardzo dobry materiał na przyszłego pracownika nauki.

Bogdan Kruszyński obronił w roku 1980 pracę doktorską, wykonaną w znacznej części na zlecenie przemysłu, za którą otrzymał Nagrodę Ministra. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992, a tytuł profesora w 2002. Odbył liczne staże naukowe, m.in., w Delf University of Technology w Holandii oraz w Strathclyde University w Wielkiej Brytanii. Był zatrudniony (1999/2000) jako visiting professor w Tohoku Gakuin University w Sendai w Japonii.

Działalność naukowo-badawcza prof. Bogdana Kruszyńskiego obejmowała procesy obróbki skrawaniem i ściernej, w zakresie badania sił i temperatur obróbki, trwałości narzędzi, właściwości warstwy wierzchniej przedmiotów po obróbce oraz ich wpływu na właściwości użytkowe przedmiotu. Dorobek publikacyjny to ponad 120 publikacji, w tym trzy monografie (2 w języku angielskim). Profesor wypromował 6 doktorów. Brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, w 9 był kierownikiem. Był członkiem oraz przewodniczącym wielu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Profesor Kruszyński od 1993 roku kierował Zakładem Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Instytucie Obrabiarek i TBM, którego był dyrektorem od roku 2001. Funkcje te pełnił do ostatnich chwil. Był prodziekanem ds. nauki (2002-2008) i dziekanem (2008-2016) Wydziału Mechanicznego.

Profesor uczestniczył w tworzeniu programów kształcenia dla International Faculty of Engineering PŁ. Był głównym organizatorem i pierwszym kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Doświadczenie przemysłowe zdobywał pracując przez 10 lat jako doradca naukowy w Zakładach Hydrauliki Siłowej w Łodzi. Był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in., od 1999 roku był członkiem korespondentem, a 2005 członkiem stałym CIRP (The International Academy for Production Engineering Research). Od 2012 roku był zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN, w którym od roku 2001 był członkiem Sekcji Podstaw Technologii. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, Złotą Honorową Odznaką SIMP.

Profesor Bogdan Kruszyński był osobą szlachetną, życzliwą, powszechnie lubianą i szanowaną. Potrafił tworzyć atmosferę twórczej pracy oraz współdziałania. Był osobowością, która zostanie w naszej pamięci na zawsze.