Powtórka mat-fiz przed maturą

06-05-2020

Dzieci pracowników Politechniki Łódzkiej otrzymały pomoc ze strony Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki w przygotowaniu się do matury z matematyki i fizyki. Z uwagi na aktualną sytuację, wsparcie dla tegorocznych maturzystów możliwe jest jedynie online.

 

 

Nauczyciele akademiccy Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki mający uprawnienia egzaminatorów maturalnych OKE i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki i fizyki, również w Liceum Politechniki Łódzkiej, przygotowali różne działania wspierające tegorocznych maturzystów.

Wraz z początkiem maja kilkunastu uczniów, których rodzice pracują w PŁ rozpoczęło bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki i z fizyki. Zajęcia są prowadzone w postaci webinariów, jak również w przestrzeni MS Teams lub Discorda. Przygotowane zostały przykładowe zestawy maturalne do rozwiązania online. Nauczyciele akademiccy uczestniczący w tym projekcie udzielają też indywidualnych konsultacji łącząc się z uczniem w wirtualnym „pokoju przyjęć”.

Wiele materiałów, wskazówek oraz informacji dotyczących egzaminu maturalnego jest także udostępnionych na platformie uczelnianej WIKAMP. Można je przeglądać w dogodnym dla siebie czasie i we własnym tempie. Bez wątpienia te wszystkie nasze działania pozwolą na utrzymanie maturalnej formy aż do egzaminów.