Powołano Sieć Akademicką Thales

17-11-2017

W Politechnice Śląskiej w Gliwicach obyła się 17 listopada uroczystość podpisania porozumienia powołującego Sieć Akademicką Thales Polska. Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak.

 

 

Wraz z firmą Thales Polska sp. z o.o sieć tworzą czołowe uczelnie techniczne: Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Celem utworzenia Sieci Akademickiej Thales Polska jest wzmocnienie współpracy między partnerami. Studenci i pracownicy naukowi będą korzystać z doświadczeń partnera przemysłowego wdrażającego technologicznie zaawansowane rozwiązania dla lotnictwa, transportu lądowego, obronności, bezpieczeństwa oraz przestrzeni kosmicznej. W ramach tej działalności będą realizowane prace dyplomowe, prace doktorskie oraz inne prace wdrożeniowe związane z profilem działalności firmy Thales. Z kolei środowisko akademickie udostępni w trakcie wykonywania prac swoje zaplecze badawcze oraz know-how.

Jednym z pierwszych działań partnerów będzie konkurs na określenie tematów wspólnych prac naukowo-badawczych realizowanych przez studentów i pracowników naukowych uczelni wchodzących w skład sieci. Planowane są także wizyty w centrum badawczo-rozwojowym firmy Thales we Francji.

Firma Thales działa w Polsce od 1992 roku. Jest kluczowym uczestnikiem polskiego rynku w zakresie systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Współpracuje m.in. z polskim przemysłem zbrojeniowym (Polska Grupa Zbrojeniowa) oraz z firmami Radmor i WB Electronics.