Pomagają w zawodowym starcie

30-05-2017

Nowoczesne narzędzia doradztwa kariery i promocji usług ABK były tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Akademickich Biur Karier.

Organizatorem wydarzenia była Komisja ds. Biur Karier przy KRASP, która jest oficjalnym przedstawicielem rektorów uczelni w zakresie rynku pracy. W Centrum Technologii Informatycznych PŁ zgromadziło się prawie 100 uczestników z 58 polskich uczelni o różnych profilach działalności.

Pierwszy dzień, 18 maja 2017 r., poświęcony był prelekcjom ekspertów, którzy poruszali bardzo ważne dla biur karier zagadnienia promocji wśród studentów usług doradztwa oraz prezentowali nowe narzędzia wsparcia doradców zawodowych.Pierwszy dzień, 18 maja 2017 r., poświęcony był prelekcjom ekspertów, którzy poruszali bardzo ważne dla biur karier zagadnienia promocji wśród studentów usług doradztwa oraz prezentowali nowe narzędzia wsparcia doradców zawodowych.

Na zajęciach warsztatowych. Na zajęciach warsztatowych.

foto: Biuro Karier

Drugiego dnia odbyły się szkolenia: Personal branding, Projektowanie usług biura karier w oparciu o metodologię Design Thinking, Mapa marzeń jako narzędzie rozwoju osobistego oraz pracy nad celami i wartościami klienta, Zawodowy flow™, czyli inspiracje do pracy z klientem w rozwoju kariery.

Udział w konferencji wziął Grzegorz Piątkowski, Rzecznik Praw Absolwenta, z którym uczestnicy dyskutowali na temat roli biur karier w nowej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Konferencję zakończyło podsumowanie 2-letniej działalności Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP przedstawione przez Agnieszkę Dunaj, przewodniczącą Komisji.