Politechnika promuje mobilność studencką

09-01-2018

Była to już ósma edycja Mobility Week i jak zawsze obfitowała w wiele atrakcji.

Celem Mobility Week jest nie tylko zachęcenie studentów uczelni do mobilności i wzbudzenie w nich ciekawości świata, ale również podkreślenie, że Politechnika Łódzka to uczelnia otwarta na studentów zza granicy.

Mobilność w PŁ 

Rozwój współpracy międzynarodowej jest jednym z głównych celów obecnych władz uczelni, co wielokrotnie podkreśla rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak. Tylko na semestr zimowy 2017/2018 do Politechniki Łódzkiej przyjechało 276 studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz ponad 90 cudzoziemców na pełny okres studiów. Coraz chętniej wyjeżdżają również polscy studenci. W bieżącym roku akademickim za granicą przebywa 337 studentów PŁ.

W czasie Mobility Week można spróbować przysmaków z całego świata, przygotowanych przez studentów PŁ. W czasie Mobility Week można spróbować przysmaków z całego świata, przygotowanych przez studentów PŁ.

foto: Arkadiusz Kordek

Mobility Week 2017

Tegoroczny Mobility Week, zorganizowany przez Sekcję Mobilności Studenckiej Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, składał się z czterech wydarzeń głównych – Inauguracji na Sportowo, Kawiarenki Erasmusa, Erasmus Talent Show oraz, tradycyjnie już, International Dinner and Dances Connecting People. Ta ostatnia impreza, podsumowująca cały tydzień atrakcji, to niezwykły wieczór, w którym udział biorą studenci i pracownicy PŁ. Wydarzenie łączy degustację dań kuchni międzynarodowej i naukę tańców z różnych stron świata. W tym roku na temat części tanecznej wybrano Łódź - miasto czterech kultur - polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej. Przybyłych gości powitali prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektor CWM dr inż. Dorota Piotrowska.

Równolegle do głównych wydarzeń Mobility Week studenci mogli uczestniczyć w specjalnych warsztatach, które odbywały się w Centrum Językowym PŁ oraz na wydziałach. Były to spotkania informacyjne i szkoleniowe dotyczące mobilności i różnorodnych programów wymiany studenckiej,