PoliSocjal

06-12-2017

System pomocy materialnej na uczelniach jest niezwykle istotny dla wszystkich studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Dla wielu młodych osób jest elementem umożliwiającym podjęcie studiów. Samorząd Studencki PŁ chce skutecznie ułatwić studentom ubieganie się o stypendium socjalne.

Proces ubiegania się o stypendia jest zazwyczaj dla studentów dosyć trudny. Najwięcej kłopotów przysparza kompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej nie w każdym przypadku jasno określa wszystkie potrzebne dokumenty, gdyż indywidualne sytuacje studentów są zróżnicowane. Istotną pomoc w wyjaśnianiu i informowaniu odgrywają studenci działający w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych.

Samorząd Studencki PŁ, wychodząc naprzeciw potrzebującym pomocy studentom, stworzył generator listy dokumentów potrzebnych do złożenia kompletnego wniosku o stypendium socjalne. Nazwał go PoliSocjal.

System ten pozwala każdej osobie dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane w jej przypadku. Działanie PoliSocjalu w pierwszej kolejności polega na dodaniu do listy wszystkich członków gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem pokrewieństwa oraz wieku (od niego zależne są dokumenty dotyczące rodzeństwa wnioskodawcy). Następnie jest możliwość zaznaczenia dochodu, jaki poszczególni członkowie rodziny uzyskiwali w roku bazowym. System zadaje również pytanie o utraceniu lub uzyskaniu któregoś z zaznaczonych dochodów. W wyniku pracy generatora powstaje lista potrzebnych dokumentów przypisanych do konkretnej osoby.

PoliSocjal jest prostym narzędziem, które odpowiada studentom na znaczną część zadawanych przez nich pytań. Rozpatruje wiele przypadków, które dotyczą bardzo dużej liczby osób. Oczywiście, sytuacje są różnorodne i w bardziej skomplikowanych przypadkach student będzie musiał skonsultować się z komisją. Wielu studentów nawet w prostych sprawach potrzebuje pomocy.

Inicjatywa projektu pojawiła się w wyniku naszych obserwacji. Z perspektywy studentów oraz osób działających m.in. w komisjach stypendialnych doskonale widzieliśmy problemy związane z procesem przyznawania stypendium socjalnego. Dzięki tej inicjatywie wysiłek studentów jest mniejszy, a praca komisji prostsza. Teraz osoby będące w trudnej sytuacji materialnej nie muszą już osobiście zwracać się do członków komisji stypendialnych, aby dowiedzieć się o potrzebne dokumenty. To ułatwia działania, bowiem osób ubiegających się o stypendia jest bardzo wiele, a komisje działają tylko w określonym czasie. Kompleksową pomoc i wskazówki zainteresowani mogą uzyskać za pośrednictwem systemu informatycznego, bez konsultacji.

PoliSocjal jest mechanizmem, którego w Politechnice Łódzkiej nie było wcześniej. Został merytorycznie przygotowywany przez Komisję ds. Pomocy Materialnej, a za stronę informatyczną odpowiedzialna była Komisja ds. Internetu Samorządu Studenckiego PŁ. PoliSocjal, zgodnie z założeniem, okazał się bardzo pomocną i trafną inicjatywą. Jego wdrożenie i funkcjonalność spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami studentów. Jest to pierwsza wersja systemu, którą z czasem zamierzamy ulepszać, aby był on jak najbardziej precyzyjny i przyjazny dla odbiorców.

Przygotowanie i wdrożenie projektu wymagało pracy i zaangażowania wielu osób. Jest on doskonałym przykładem działania na rzecz studentów, więc jego realizacja i przychylne opinie przyniosły nam mnóstwo satysfakcji.

Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ o PoliSocjalu mówi:

Intuicyjność i przejrzystość to dwie najważniejsze zalety tego studenckiego systemu. O jego skuteczności świadczy ogromna liczba osób odwiedzających stronę i generujących listę potrzebnych dokumentów, dostosowaną do ich konkretnej sytuacji materialnej i życiowej. Gdyby nie ten system, komisje stypendialne byłyby, jak do tej pory, obarczone koniecznością udzielania szczegółowych wyjaśnień i informacji każdemu potrzebującemu z osobna, a potrzebujących jest naprawdę wielu .Dla mnie najbardziej istotne jest to, że sami studenci, widząc niedoskonałości dotychczasowego sposobu przekazywania informacji, zorganizowali się, poświęcili swój czas i wykorzystali całe swoje doświadczenie pracy w komisjach stypendialnych, aby stworzyć skuteczny, interaktywny program komputerowy obejmujący pomoc studentom ubiegającym się o stypendium socjalne.

 

Adres generatora: samorzad.p.lodz.pl/polisocjal