PŁ liderem mobilności

28-09-2020

Zgodnie z najnowszym rankingiem Erasmus+ Politechnika Łódzka zajmuje 1. miejsce wśród uczelni technicznych pod względem liczby zagranicznych wyjazdów studentów. Plasujemy się również na wysokim, 7. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce.

Dobry wynik naszej uczelni we wspomnianym rankingu nie jest zaskoczeniem. Politechnika Łódzka od ponad 25 lat przywiązuje szczególną wagę do wielowymiarowych korzyści, jakie niesie za sobą mobilność – zarówno kadry, jak i studentów. W 1997 roku, we wszystkich programach realizowanych w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, wprowadzono semestr mobilny tzw. Mobility Semester/Mobility Window, który stał się integralną częścią ścieżki studiowania w ramach IFE. Politechnika łódzka była jedną z pierwszych uczelni w Polsce i w Europie, która zdecydowała się na systemowe wdrożenie tak innowacyjnego rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie i opinie zebrane wśród absolwentów programów mobilnościowych bardzo jasno pokazują, że właśnie ta część procesu kształcenia zdecydowała w największym stopniu o rozwoju kluczowych kompetencji, zapewniających możliwość zatrudnienia naszych absolwentów na globalnym rynku pracy.

Doświadczenia nabierane w ramach mobilności wpływają na rozwój studentów w trzech bardzo ważnych filarach – edukacyjnym, językowym i kulturowym. Każdy z nich jest równie istotny, jednak dopiero połączenie wszystkich trzech rodzajów nabytych kompetencji pozwala na pełne rozwinięcie kluczowych umiejętności, związanych z podejmowaniem złożonych wyzwań oraz szybkim i elastycznym adaptowaniem się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Codzienne życie studenta realizującego proces kształcenia w innym systemie i innej kulturze pozwala w dużo bardziej efektywny i szybki sposób rozwinąć kompetencje, takie jak łatwość podejmowania inicjatywy, wytrwałość, kreatywność, ciekawość i krytyczne myślenie.

Oprócz rozwoju predyspozycji naszych studentów, jednym z głównych priorytetów Politechniki Łódzkiej jest obecnie wykreowanie międzynarodowej marki uczelni pod hasłem TUL as a place of useful and active learning. Bardzo zależy nam na tym, by Politechnika Łódzka słynęła w Europie i na świecie z wysokiej jakości kształcenia i innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczenia się studentów. Aby było to możliwe, realizujemy szereg działań projakościowych, podnoszących kompetencje dydaktyczne naszej kadry i wdrażamy programy partnerstw dydaktycznych z najlepszymi nauczycielami na świecie. Wszystkie te działania mają zapewnić jak najszybszy transfer dobrych praktyk edukacyjnych do PŁ. Mamy nadzieję, że konsekwentna realizacja tego celu strategicznego pozwoli nam na zdobycie w nieodległym czasie pozycji lidera mobilności również pod względem liczby studentów przyjeżdżających.