Pierwszy dzień wiosny – czas na porządki

21-03-2024

Pracownicy i studenci Politechniki Łódzkiej, po raz kolejny, aktywnie włączyli się w działania na rzecz środowiska w ramach akcji „GALANTE SPRZĄTANIE. Wiosenne porządki”.

 

- Nasz eko-zespół liczył kilkanaście pełnych zapału osób, zarówno pracowników, jak i studentów – powiedziała Justyna Lenart z Działu Rozwoju Uczelni. - Zebraliśmy w sumie blisko trzydzieści worków z różnego rodzaju śmieciami. Znaleźliśmy m. in. obudowę komputera stacjonarnego. Naszym zdaniem akcja się udała i jesteśmy gotowi do następnej w przyszłym roku.

Eco-ekipa na starcie Eco-ekipa na starcie

foto: arch. RUR

Porządkowany był teren wzdłuż ul. Stefanowskiego (od ul. Radwańskiej do ul. Skorupki), a także tereny zielone znajdujące się wokół kampusu - przy ul. Wólczańskiej, Wróblewskiego i od strony al. Politechniki. W sprzątaniu wzięli udział pracownicy i studenci z prawie wszystkich wydziałów PŁ oraz pracownicy Działu Rozwoju Uczelni, Centrum Obsługi Projektów i Biblioteki.

Paulina Danieluk i jej podopieczny Tohid Zeinali Paulina Danieluk i jej podopieczny Tohid Zeinali

foto: arch. PŁ

W sprzątanie Łodzi zaangażował się też Welcome Point, punkt obsługi dedykowany obcokrajowcom na naszym kampusie. W akcji uczestniczył obcokrajowiec, student studiów magisterskich na IFE - Master of Business Studies, Tohid Zeinali. Dla niego to wydarzenie było wyjątkową okazją do integracji i poznania nowych osób na naszej uczelni. Było to również ciekawe doświadczenie międzykulturowe, gdyż Tohid opowiadał dużo o zwyczajach i o tym, jak wita się wiosnę w jego rodzinnym kraju.

Organizatorem wydarzenia był po raz kolejny Urząd Miasta Łodzi.