Paweł Górawski, Łukasz Lichtfeld, studenci energetyki, Wydział Mechaniczny