Pamiątkowe zdjęcie z prezydent m. Łodzi Hanną Zdanowską