Odznaczony za wybitne osiągnięcia

24-10-2017

Prof. Andrzej Napieralski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się 13 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych wręczono tego dnia trzem osobom. Kapituła Orderu doceniła m.in. ich wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, działalność popularyzującą naukę oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Profesor Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują elektronikę, mikroelektronikę i informatykę. Od 1996 roku jest kierownikiem utworzonej przez niego Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą PŁ.

Profesor był wielokrotnie zapraszany do renomowanych zagranicznych ośrodków naukowych. Jest doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Wielkim Nowogrodzie. Był promotorem ponad 50 rozpraw doktorskich. Brał czynny udział w 10 europejskich projektach naukowo-badawczych, w grancie NATO, w 8 projektach TEMPUS oraz w kilkudziesięciu grantach krajowych. Od 24 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” – MIXDES. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, w którym od 2003 roku przewodniczy Sekcji Mikroelektroniki. Otrzymał wraz ze swoimi współpracownikami wiele nagród na światowych wystawach wynalazków.