Ochrona własności przemysłowej w pigułce

04-01-2018

Biblioteka Politechniki Łódzkiej wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej, działającym pod patronatem Urzędu Patentowego RP, uruchomiła na platformie WIKAMP kurs e-learningowy „Ochrona własności przemysłowej”, poświęcony zagadnieniom z dziedziny prawa własności przemysłowej.

 

Biblioteczny punkt informacji patentowej

Działający przy Bibliotece PŁ Ośrodek Informacji Patentowej należy do europejskiej sieci PATLIB. Jej celem jest świadczenie usług związanych z efektywnym korzystaniem z systemu ochrony przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy na temat własności intelektualnej.

Na bogatą ofertę Ośrodka składa się m.in. udzielanie podstawowych informacji wspomagających poszukiwania w zasobach informacji patentowej oraz dotyczących procedury zgłoszenia patentowego, doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej, wspieranie sprawdzania czystości patentowej i badania stanu  techniki. Ośrodek prowadzi także szkolenia i warsztaty z zakresu wyszukiwania informacji w patentowych bazach danych oraz z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

Ochrona własności przemysłowej

Kurs powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zagadnieniami prawa własności przemysłowej. Liczne zapytania dotyczące możliwości wyszukiwania przedmiotów chronionych oraz tego, w jaki sposób można dokonać ochrony i jakie dokumenty są niezbędne do dokonania rejestracji, stały się bodźcem do przygotowania kursu, którego celem jest przedstawienie użytkownikom podstaw teoretycznych i prawnych związanych z tym tematem. Szkolenie przygotowano z myślą o pracownikach, doktorantach oraz studentach PŁ, ale mogą w nim uczestniczyć również osoby niezwiązane z uczelnią. Autorki kursu, mając świadomość złożoności problematyki, postanowiły przybliżyć w nim, zgodnie z aktualną literaturą naukową i patentową oraz przepisami prawa, przedmioty i formy ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układu scalonego.

Kurs został podzielony na osiem tematycznych modułów. W ciągu trzech godzin kursu uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z procedurami rejestracyjnymi na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym, różnymi klasyfikacjami, rodzajami naruszeń praw wyłącznych. Uzupełnieniem szkolenia jest omówienie praktycznych zasad wyszukiwania przedmiotów ochrony w elektronicznych bazach Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz innych ogólnodostępnych źródłach informacji patentowej rekomendowanych przez UPRP.

Wygodna struktura kursu umożliwia użytkownikom odbycie szkolenia w dogodnym dla nich tempie. Istnieje także możliwość ograniczenia nauki wyłącznie do wybranych modułów odpowiadających potrzebom uczestników szkolenia. Na każdy moduł składają się średnio cztery-sześć prezentacji w formacie PDF, które można ściągnąć i czytać bez dostępu do platformy Wikamp i internetu. Na koniec kursanci mogą przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia, ale nie jest to obligatoryjne. Zaliczenie testu na poziomie 70% umożliwia uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W celu uzyskania certyfikatu prosimy przesłać zgłoszenie na adres oipbpl@lib.p.lodz.pl.

Kurs dostępny jest na platformie Wikamp, w zakładce Kursy oferowane przez Bibliotekę. Aby dostać się na szkolenie nie jest wymagane wcześniejsze logowanie.