Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora

10-05-2017

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej uczestniczyli w zajęciach Bezpieczne finanse seniora.

Projekt Bezpieczne finanse seniora realizowany jest przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW wspólnie z Narodowym Bankiem Polski. Celem programu jest edukacja i działania informacyjne w obszarze szeroko pojętej ekonomii i finansów.

Były to pierwsze tego typu zajęcia dla słuchaczy UTW PŁ. Jak są one ważne pokazują dane Krajowego Rejestru Długów, z których wynika, że zadłużenie emerytów wzrosło w ostatnim roku aż o 40% i na początku 2017 roku sięgnęło ok. 2,87 miliarda zł. Średni dług osoby starszej to 12,3 tys. złotych, czyli aż siedem przeciętnych emerytur. Zadłużenie jest najczęściej wynikiem niskich dochodów, niewystarczających by opłacić rachunki czy leki. Innym powodem jest zaciąganie zobowiązań na rzecz członków rodziny nieposiadających zdolności kredytowej. Często również seniorzy ratują się szybkimi pożyczkami, czemu sprzyjają zredukowane formalności i niskie wymogi dochodowe. Banki i firmy pożyczkowe chętnie ich udzielają, bo emeryci uchodzą za wyjątkowo solidnych klientów. Ich dochody nie są wprawdzie wysokie, ale za to regularne i pewne.

Tematyka wykładu dla słuchaczy UTW PŁ obejmowała: zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek), kredyt konsumencki, pułapki w umowach finansowych (w tym kwestie związane z wyłudzaniem oszczędności od osób starszych), bezpieczeństwo kart płatniczych, uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe, renta dożywotnia a odwrócona hipoteka.

Zajęcia poprowadził mecenas Wojciech Nalepa, radca prawny, wykładowca i trener, ekspert z zakresu prawa finansowego i konsumenckiego, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, autor wielu publikacji dla seniorów związanych z zagadnieniami prawnymi w różnych aspektach życia.

Umiejętności korzystania z bankowości elektronicznej słuchacze zdobywali na warsztatach komputerowych. W wirtualnym środowisku bankowym stworzonym na potrzeby projektu słuchacze ćwiczyli podstawy dostępu do konta za pomocą Internetu, dyskutowali o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej, a także pogłębiali umiejętności zarządzania budżetem domowym z wykorzystaniem komputera. Pomoc prawna w powyższej tematyce na tym się nie kończy. Słuchacze mogą korzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad prawniczych w ramach punktu informacyjno-doradczego „Bezpieczne finanse seniora”.

Wielu seniorów musi dwa razy obejrzeć każdą złotówkę zanim zdecyduje, w jaki sposób ją wyda. Edukacja w zakresie bezpiecznego gospodarowania finansami i znajomość pułapek czyhających na osoby starsze pozwoli zapewne wielu seniorom uniknąć w przyszłości problemów.