Nowe stanowisko laboratoryjne w Instytucie Elektroenergetyki

23-11-2022

Przedstawiciele Zakładu Obsługi Energetyki Sp. z o.o. przekazali Instytutowi Elektroenergetyki nowe stanowisko laboratoryjne do testowania i analizy pracy rozłączników zdalnie sterowanych dla linii napowietrznej SN 15-20 kV, pracujących w rzeczywistej sieci dystrybucyjnej.

Wizyta, połączona z tak ważnym dla procesu dydaktycznego celem, była wynikiem porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki i Grupą Technitel. Dokument podpisali w grudniu minionego roku: dziekan Wydziału dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ i prezes zarządu Technitel Polska S.A. Tomasz Klimkiewicz. Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. jest częścią Grupy Technitel zajmującej się szeroko rozumianą elektroenergetyką.

Nowe stanowisko w Instytucie Elektroenergetyki W czasie uroczystego przekazania nowego stanowiska

foto: Filip Stuchała

Zgodnie z porozumieniem spółka zobowiązała się wykonać wspomniane stanowisko z przeznaczeniem do użytkowania przez studentów Politechniki Łódzkiej kształcących się na kierunkach elektrotechnika i energetyka. Możliwość odbywania zajęć laboratoryjnych z urządzeniem wykorzystywanym w sieciach napowietrznych SN pozwoli przyszłym inżynierom poznać specyfikę pracy przy obiektach energetycznych instalowanych m.in. na terenie obsługiwanym przez PGE Dystrybucja S. A.

Przekazane stanowisko rozłącznikowe wyposażone jest w oferowany przez Zakład Obsługi Energetyki rozłącznik typu Fla 15/60, komplet sensorów kombinowanych typu SMKS-K1112 (łączą w jednym urządzeniu funkcje sensora napięciowego i prądowego), a także w pełni wyposażoną szafkę telemechaniki ze sterownikiem programowalnym Panda, zasilaczem PANUPS2 oraz inteligentnym wskaźnikiem zwarć typu GIM (Grid Intelligent Monitor).

Oficjalne przekazanie stanowiska laboratoryjnego odbyło się z udziałem dyrekcji i pracowników Instytutu Elektroenergetyki, studentów kierunku elektrotechnika, a także przedstawicieli Koła SEP Pracowników PŁ oraz Studenckiego Koła SEP przy PŁ. Zakład Obsługi Energetyki reprezentowali: dyrektor ds. rozwoju i handlu Krzysztof Mamos oraz dyrektor ds. technicznych Marek Dziedzic, którzy przekazali najważniejsze informacje związane z obsługą i pracą urządzenia.

Stanowisko oficjalnie odebrał dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. PŁ, zastępca dyrektora Instytutu ds. rozwoju. Opiekunem nowego, profesjonalnego urządzenia został mgr inż. Filip Stuchała, który opracował instrukcje laboratoryjne do ćwiczeń.

Stanowisko słupowe z rozłącznikiem zdalnie sterowanym radiowo dla linii napowietrznej SN 15-20 kV zostało zainstalowane w hali wysokich napięć Instytutu Elektroenergetyki. Jesteśmy przekonani, że będzie ono wartością dodaną do aparatury laboratoryjnej Instytutu, a rozpoczęta współpraca z Zakładem Obsługi Energetyki Sp. z o. o. i Grupą Technitel będzie dalej rozwijana.