Nowe Impact Factory

20-07-2017

Jak co roku na przełomie czerwca i lipca pojawiła się nowa edycja Journal Citation Reports (JCR). Zawiera ona dane dotyczące publikacji z 2016 roku.

JCR to ranking cytowalności czasopism, który umożliwia ocenę najważniejszych światowych czasopism naukowych. Wykorzystuje on różne wskaźniki cytowań, m.in. Impact Factor.

Baza JCR to narzędzie przydatne dla wydawców, bibliotekarzy, badaczy i naukowców. Każda z tych grup będzie mogła sprawdzić, które czasopisma są najczęściej cytowane i publikują najwięcej artykułów z danej dziedziny. Baza zawiera także dane do porównań kategorii tematycznych i pomaga w dokonywaniu analiz bibliometrycznych.

JCR jest źródłem cennych informacji JCR jest źródłem cennych informacji

foto: B PŁ

Jak uzyskać dostęp do bazy?

Journal Citation Reports jest udostępniany na licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM (https://wbn.icm.edu.pl/). Baza jest dostępna w ramach sieci politechnicznej pod adresem https://jcr.incites.thomsonreuters.com/, natomiast poza siecią możliwe jest korzystanie z zasobów JKCR po zalogowaniu się poprzez serwer HAN.

JCR 2016

Raport składa się z dwóch modułów: Science Edition (uwzględnia czasopisma z nauk ścisłych) oraz Social Sciences Edition (uwzględnia czasopisma z nauk społecznych). Aktualna edycja zawiera 11 459 czasopism ponad 2550 wydawców z 81 krajów – w tym 132 nowe tytuły. Czasopisma obejmują 236 dyscyplin z nauk ścisłych i społecznych.

W 2016 roku zaindeksowanych zostało 139 tytułów w edycji Science oraz 8 tytułów w edycji Social Science. Wśród nich najwyższy IF wyniósł 3,043 (Acta Astronomica), najniższy 0,064 (Postępy biologii komórki).

JCR a liczba punktów

W Polsce JCR jest podstawowym narzędziem do oceny merytorycznej jakości czasopism. Baza wykorzystywana jest do tworzenia punktowanej listy A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista ta obejmuje czasopisma z IF, indeksowane w bazie Web of Science oraz w Journal Citation Reports. Za publikacje w czasopismach z tej listy można otrzymać nawet 50 punktów. O liczbie punktów decyduje wartość wskaźnika, ale także miejsce, które zajmuje dany periodyk w obrębie reprezentowanej dyscypliny.

Terminologiczne nieścisłości

Warto zwrócić uwagę na pewne wątpliwości terminologiczne związane z pojęciami i zasobem reprezentowanym przez Journal Citation Reports, Master Journal List czy Web of Science – oraz z tym, jak w polskim środowisku naukowym i bibliotecznym - rozumiana jest tzw. lista filadelfijska.

W szerszym ujęciu lista filadelfijska jest utożsamiana z ISI Master Journal List (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). MJL to baza opracowana i aktualizowana przez Institute of Science Information z siedzibą w Filadelfii (popularnie zwany Instytutem Filadelfijskim). Obejmuje ona czasopisma które przeszły proces oceny, materiały konferencyjne oraz czasopisma, dla których nie został jeszcze wyliczony Impact Factor. Jej zawartość pokrywa się z tytułami czasopism z Web of Science.

Z kolei w węższym ujęciu lista filadelfijska jest tożsama z czasopismami uwzględnionymi w Journal Citation Reports.