Nominacja profesorska

09-02-2018

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 6 lutego akty nominacyjne profesorskie Wśród osób nominowanych jest profesor nauk fizycznych Katarzyna Pernal z Politechniki Łódzkiej.

Katarzyna Pernal jest absolwentką Wydziału Chemicznego PŁ.

Prof. Katarzyna Pernal Prof. Katarzyna Pernal

W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Florida State University USA. W kolejnych latach odbywała staże podoktorskie w Vrije Universiteit Amsterdam, Max Planck Institut für Physik komplexer Systeme Dresden, Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe Dresden i University of Delaware USA.

W roku 2007 został jej przyznany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, a tytuł profesora nadany postanowieniem z dnia 23 września 2017 r.

W roku 2008 podjęła pracę w Instytucie Fizyki na stanowisku profesora PŁ, gdzie obecnie kieruje Zespołem Chemii Kwantowej.

Specjalizuje się w metodach chemii kwantowej, w szczególności w teorii funkcjonałów gęstości i macierzy gęstości elektronowej.

Katarzyna Pernal jest autorką i współautorką ponad 60 publikacji, cytowanych (wg Bazy Web of Science) ponad 1500 razy, o indeksie H wynoszącym 24.

W 2015 roku Katarzyna Pernal uhonorowana została Medalem International Academy of Quantum Molecular Science (IAQMS) za wybitny światowy wkład do rozwoju metod chemii kwantowej i fizyki molekularnej. Medal IAQMS przyznawany jest corocznie od 1967 roku jednej osobie na świecie i stanowi najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie chemii kwantowej i teoretycznej.

W ostatnich dziesięciu latach wygłosiła ponad 30 wykładów zaproszonych i plenarnych podczas najbardziej uznanych konferencji i kongresów poświęconych tematyce chemii kwantowej i teoretycznej chemii fizycznej

Jest członkiem Editorial Board Scientific Reports (Nature Publishing Group).