Na targach logistyki

06-02-2018

Studenci Kolegium Logistyki Politechniki Łódzkiej, jako jedyni przedstawiciele tego kierunku z łódzkich uczelni, zostali zaproszeni na II Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, gdzie mogli zaprezentować się na własnym stoisku.

Było to duże wyróżnienie i okazja do prezentacji w środowisku firm z branży logistycznej, a także wśród młodzieży odwiedzającej targi. Studenci zachęcali do studiowania w PŁ i związania swojej przyszłości z logistyką, która jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju, szczególnie w regionie łódzkim. Było to też dobre miejsce do nawiązania kontaktów z nowymi firmami, co może owocować w późniejszym czasie współpracą uczelni z przedsiębiorstwami z branży logistycznej. Jest to ogromna szansa dla Kolegium Logistyki oraz dla studentów, którzy mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do praktyk oraz staży, a z czasem pracy.

Imprezą towarzyszącą targom była konferencja Logistyka w przedsiębiorstwie, na której przedstawiciele SKN KAIZEN wygłosili referaty. Piotr Kapusto przedstawił Zastosowania Business Intelligence w procesach logistycznych na przykładzie rynku vendingowego, Katarzyna Telega omówiła SubTropolis jako alternatywny sposób magazynowania, a Arkadiusz Witczak i Aleksander Ciesielski mówili na temat Big Data w świecie sportu. Wystąpienia te cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.