Na liście ekspertów MEN

12-02-2018

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy informację o wpisaniu 11 pracowników Centrum Językowego PŁ do wykazu ekspertów MEN z zakresu języków obcych.

Nabór został przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wśród osób zakwalifikowanych na ekspertów MEN znaleźli się: Magdalena Nowacka, Krystyna Breszka-Jędrzejewska, Agnieszka Burcan-Krawczyk, Marta Dziubińska, Magdalena Jasińska, Zuzanna Kiermasz, Agnieszka Kleczkowska, Izabella Łacińska- Wójcik, Joanna Łyżwa, Joanna Miłosz- Bartczak, Agnieszka Wajs.

Zadaniem ekspertów będzie sporządzanie opracowań o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także opiniowanie wniosków z zakresu kształcenia zawodowego. Prace te wykonywane będą m.in. z wykorzystaniem dokumentów POWER 2014-2020, aktualnych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze edukacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych aktów prawnych i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wydania opinii.