Mobility Week graficznie

03-01-2018

Instytut Informatyki jest dumny z projektu studentki, który okazał się najlepszy w konkursie na graficzną promocję Mobility Week 2017.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu wykonali studenci kierunku Informatyka na Wydziale FTIMS w ramach przedmiotu Projektowanie Grafiki. Nad swymi projektami studenci pracowali w semestrze letnim 2016/17. Za najlepszy spośród nich uznano projekt Anastasii Ihnatenko. Nagrodą była realizacja koncepcji i jej rozpowszechnienie. Wyróżniona została również bardzo ciekawa propozycja projektowa Marharyty Harachki, która wraz z autorką głównej nagrody wzięła udział w zaprojektowaniu i przygotowaniu do druku pozostałych materiałów promocyjnych 8. edycji Mobility Week 2017, w tym ulotek, plakatów, notatników oraz wzoru nadruku na koszulkach i dyplomach.

Wszystkie projekty były konsultowane przez prowadzącego przedmiot dr. hab. Krzysztofa Tyczkowskiego, a wyboru nagrodzonej pracy dokonała Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji PŁ (obecnie Sekcja Mobilności Studenckiej Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ).