Miasto Vigo tematem Design Thinking

28-09-2017

Zaangażowanie, motywacja i współpraca w grupach – to droga do sukcesu w projekcie DiamonDT, a przy tym, pracując w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku, uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia.

 

Wyobraźmy sobie wydarzenie trwające tydzień, podczas którego studenci z różnych krajów europejskich intensywnie pracują, rozwiązując socjologiczne i ekonomiczne problemy miasta. Wyobraźmy sobie także środowisko edukacyjne, które umożliwia zastosowanie w tym celu metodyki Design Thinking. Czy to możliwe? Tak, za sprawą projektu DiamonDT oraz szkoły International Good DT Practice Exchange, która odbyła się w Vigo tego lata.

Przepis jest prosty! Wystarczy zbudować sześć zespołów, składających się ze zmotywowanych oraz otwartych studentów z Polski, Norwegii i Hiszpanii, którzy wcześniej odbyli już szkolenie z DT. Konieczne jest wybranie doświadczonych mentorów grup.

Uczestnicy projektu Uczestnicy projektu

foto: Laurent Babout

Przygotowany plan pracy oraz sesje będą wspomagać kolejne elementy procesu, takie jak obserwacje empatyczne, rozumowanie abdukcyjne, burze mózgów, szybkie prototypowanie czy testowanie. Gdy połączy się te elementy, powstanie z nich ekscytujące wydarzenie, podczas którego duch zespołowy, kreatywność i ciężka praca umożliwiają dojście do wspólnych wniosków, prowadzących do ciekawych, praktycznych i wartościowych rozwiązań.

Studenci z Vigo, Tromsø, Bydgoszczy i Łodzi specjalizują się w różnych dziedzinach, ale wszyscy mają doświadczenie w DT. Zostali oni podzieleni na zespoły, a każdy z nich dostał inne wyzwanie dotyczące problemów miasta Vigo. Grupy prowadzone były przez 2 mentorów z różnych krajów. Realizację projektów podzielono według standardowych etapów DT, realizowanych podczas kolejnych 7 dni.

Grupy projektowe podeszły do swoich wyzwań z wielkim zaangażowaniem, co zaowocowało kreatywnymi rozwiązaniami. Każdy zespół zdołał przygotować wyjątkowe oraz prawdopodobne rozwiązanie, które można zastosować w realnych warunkach.

Zaangażowanie, motywacja i współpraca w grupach – to sprawiło, że wszystkie projekty zakończyły się sukcesem. Ogromną wartością było również niepowtarzalne doświadczenie pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku. Dzięki temu każdy z nas mógł nauczyć się nieco różnych sposobów myślenia, a także dostrzegać różne punkty widzenia. Jeśli dodać do tego współpracę i wzajemne zrozumienie, można stworzyć wyjątkowe i niepowtarzalne rozwiązania. Tak, udało nam się to osiągnąć.