Kształcenie outdoorowe

26-01-2024

Do Politechniki Łódzkiej przyjechali partnerzy europejskiego projektu OUT-DOOR, by na spotkaniu kick-off meeting zainaugurować i omówić szczegóły działania, które mają z sukcesem doprowadzić do zaplanowanego celu.

 

 

W spotkaniu wzięły udział osoby realizujące projekt. W uczelni pojawili się Hiszpanie z Uniwersytetu w Vigo i firmy szkoleniowo-edukacyjnej FEMXA, Portugalczycy z Uniwersytetu Azorów, Litwini z Uniwersytetu Technicznego w Kownie, należącego też do konsorcjum ECIU oraz Włosi z południa z Uniwersytetu w Salento. Gości przyjął zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (dr inż. Anna Laska-Leśniewicz i dr hab. inż. Katarzyna Znajdek) oraz Wydziału Mechanicznego (dr inż. Aleksandra Jastrzębska i dr inż. Krzysztof Jastrzębski). Projekt został oficjalnie rozpoczęty przez prorektora ds. kształcenia prof. PŁ Andrzeja Romanowskiego.

Program spotkania był bardzo urozmaicony, począwszy od dyskusji wokół celów projektu, przez omówienie poszczególnych pakietów prac po planowane wydarzenia i aktywności. Pokazaliśmy też naszym gościom kampus oraz wybrane przestrzenie do prac kreatywnych.

Dodatkową atrakcją była krótka wycieczka po Łodzi. Poznanie miasta, w którym się gości ma przecież nie tylko charakter turystyczny, ale pozwala lepiej zrozumieć kulturę i historię gospodarzy. Naszym partnerom pokazaliśmy m.in. Cmentarz Żydowski, stację Radegast, Pałac Poznańskiego z przyległą Manufakturą. Dla Hiszpanów i Włochów było to zwiedzanie nietypowe, bo w zimowej odsłonie.

Dyskusje partnerów projektu Dyskusje partnerów projektu

foto: Anna Laska-Leśniewicz

Projekt „Blended outdoor learning for fostering the employability of newly graduates” uzyskał dofinansowanie w wysokości 400000 euro z programu Erasmus+. Będzie realizowany przez 3 lata w konsorcjum koordynowanym przez Politechnikę Łódzką.

W ramach projektu zostanie opracowany program szkoleniowy oparty na tzw. metodologiach „outdoor learning”, co pozwala stworzyć alternatywny, atrakcyjny i angażujący sposób uczenia się studentów, którzy wkrótce ukończą studia i wejdą na rynek pracy. Projekt celuje w rozwój umiejętności miękkich, budowanie własnej wartości i wzmacnianie postawy studentów względem zarządzania swoją karierą zawodową.

Konsorcjum zaczęło pracę nad platformą edukacyjną typu MOOC (Massive Open Online Course), która bazuje na trzech europejskich ramach kompetencji: DigComp (Europejskie Ramy Kompetencji cyfrowych), LifeComp (Europejskie ramy dla kluczowych kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się) oraz GreenComp (Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Partnerzy projektu deklarują, że pierwsze efekty projektu pojawią się już po roku, a następnie realizację pilotażowych programów szkoleniowych.

. .