Jubileusz Galerii Biblio-Art

06-02-2018

W listopadzie 2017 roku minęło dziesięć lat działalności Galerii Biblio-Art. Z tej okazji została przygotowana wystawa jubileuszowa obejmująca malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę i fotografię.

Do udziału zaproszono autorów wystaw indywidualnych i zbiorowych. Plakaty z wystaw studenckich wypełniły przestrzeń przed Galerią, dodatkowo w gablotach umieszczono druki towarzyszące wystawom, wśród nich są zaproszenia, foldery czy katalogi. W okresie od listopada 2007 roku do końca 2017 roku odbyło się 76 wystaw w tym 33 indywidualne, 26 studenckich i 17 innych.

 

Początki Galerii

Historia Galerii Biblio-Art zaczęła się od wystawy Przyłapani na czytaniu przygotowanej przez Polską Izbę Książki w ramach Światowego Dnia Książki. Początkowo planowano organizowanie spotkań środowiska bibliotekarskiego i uczelnianego połączonych z możliwością prezentacji działań artystycznych, pasji i zainteresowań. Do tego celu wykorzystano pomieszczenie katalogowe, które od tej chwili zaczęło pełnić także rolę „galerii”. Prowadzeniem galerii zajmowały się Barbara Balwicka i Izabela Szmidt z Oddziału Informacji Naukowej. W połowie 2013 roku Izabelę Szmidt zastąpiła Monika Pogorzelska.

 

Rozwój współpracy

Z czasem nawiązano współpracę z Akademią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego i Wyższą Szkołą Filmową, Teatralną i Telewizyjną im. L. Schillera. Pojawienie się w PŁ nowego miejsca, niezależnego, neutralnego, otwartego na współpracę z pracownikami i studentami uczelni spowodowało zainteresowanie także ze strony pedagogów PŁ. Nauczyciele akademiccy z wydziałów PŁ, na których prowadzone są zajęcia z projektowania graficznego, wzornictwa, projektowania ubioru, tkanin, gier komputerowych i innych, uznali, że Galeria Biblio-Art może się stać znakomitym miejscem do prezentowania efektów kształcenia.

Galeria Biblio-Art ma już projekty na najbliższą i dalszą przyszłość. Plany wystawowe Galerii sięgają do 2020 roku.

Nowa aranżacja

Wraz z upływem czasu zmieniała się funkcjonalność pomieszczenia katalogowego. Znikały meble biblioteczne, stanowiska komputerowe, stoły, przez co powiększał się obszar ekspozycyjny Galerii. Układ otwartej amfilady podzielonej wewnętrznymi ściankami umożliwiał dowolne zmiany aranżacji przestrzeni wystawienniczej. Efektem pracy osób prowadzących Galerię była generalna transformacja wnętrza byłego pomieszczenia katalogowego tak, aby stało się ono neutralne dla prezentowanych w nim różnorodnych projektów artystycznych. Prace modernizacyjne zrealizowano w okresie wakacji w 2014 roku dzięki ogromnemu wsparciu dyrektor Biblioteki PŁ Elżbiety Skubały. Nowy wystrój nadał przestrzeni Galerii „profesjonalnego” charakteru. Ściany zostały pomalowane na biało, zielona wykładzina została zastąpiona grafitową, pojawiły się meble modułowe w kolorze szarym i czarnym, niskie białe ławy. Zmiany te wpłynęły na wzrost zainteresowania łódzkiego środowiska artystycznego Galerią Biblio-Art, a w konsekwencji zwiększoną liczbą ekspozycji. Pomieszczenia stały się ulubionym miejscem relaksu dla studentów. Przyjazne wnętrze Galerii wykorzystuje od połowy 2014 roku Przedsionek Literacki.

 

Jubileuszowe wydawnictwo

Działalność Galerii została podsumowana w jubileuszowym opracowaniu przygotowanym przez Barbarę Balwicką i Monikę Pogorzelską i wydanym przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Publikacja składa się z trzech części, obejmujących wystawy od listopada 2007 do listopada 2017. Wystawy Studentów i Wystawy Indywidualne to najobszerniejsze rozdziały publikacji, ilustrujące podstawowy obszar działalności Galerii. Wystawy Inne to wystawy historyczne i kolekcjonerskie, ekspozycje organizowane w czasie konferencji i jubileuszy.