Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury

10-11-2020

W roku 2020 obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, służąc pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej oraz użytkownikom spoza uczelni.

 

 

Przez pół wieku bibliotekę odwiedziło ponad 216 tysięcy czytelników, którzy skorzystali z około 180 książek i 15 tysięcy czasopism. W dniu otwarcia księgozbiór liczył 9138 wol., obecnie 22700 wol. książek i 6270 wol. czasopism. Od początku biblioteka udostępnia zasoby wszystkim osobom zainteresowanym naukami technicznymi z zakresu architektury, budownictwa oraz inżynierii środowiska.

Takie były początki

Scalając księgozbiory ośmiu katedr powołano bibliotekę, którą uroczyście otwarto 12 października 1970 r. jako Bibliotekę Wydziału Budownictwa Lądowego. Na 160 m2 wygospodarowanych w budynku wydziału, znalazły się dwa magazyny, licząca 16 miejsc czytelnia, pokój katalogowy, pracownia i pomieszczenie socjalne. Przez 6 lat administracyjnie i finansowo biblioteka podlegała wydziałowi, a opiekę merytoryczną sprawowała Biblioteka Główna. Od 1 stycznia 1977 r. stała się filią Biblioteki Głównej, otrzymując nazwę Biblioteki Budownictwa i Architektury.

RFiD - system zabezpieczający zbiory RFiD - system zabezpieczający zbiory

foto: arch.

Kolejne dziesięciolecia

Zwrotem w działalności biblioteki okazała się zmiana lokalizacji. W listopadzie 1981 r. zbiory przeniesiono do większej siedziby, zajmującej całe drugie piętro budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki (572 m2). Powstała wówczas czytelnia książek z 37 miejscami oraz czytelnia czasopism z 12 miejscami, wypożyczalnia z magazynem oraz m.in. pracownia kserograficzna.

Studenci drukujący elementy projektu na drukarce 3D Studenci drukujący elementy projektu na drukarce 3D

foto: arch.

Na początku lat 90. nastąpiło gwałtowne przyspieszenie prac związanych z automatyzacją procesów bibliotecznych. W 1993 r. zbiory wprowadzono do systemu komputerowego Lech, który w 1998 r. zastąpiono systemem Horizon. Obsługiwał on zamówienia i wypożyczenia książek.

Mijają lata…

Wraz z powiększaniem zbiorów zaczynało brakować powierzchni magazynowej. W 2002 r. księgozbiór dydaktyczny przekazano do Biblioteki Głównej, która przeniosła się do nowego gmachu. Biblioteka Budownictwa i Architektury udostępniała pozostałe zbiory na miejscu w czytelniach.

W roku 2008 Biblioteka straciła zajmowane przez 27 lat pomieszczenia. Zaadaptowano je na potrzeby tworzonego Liceum Politechniki Łódzkiej. Zbiory przeniesiono w roku 2009 na parter budynku Instytutu Architektury i Urbanistyki, do wyremontowanego, ale znacznie mniejszego pomieszczenia, które pełniło jednocześnie funkcję czytelni książek i czasopism. Mimo ograniczonej powierzchni, w latach 2011-2015 biblioteka poszerzyła swoją ofertę i podniosła jakość usług dla czytelników. Układ księgozbioru w wolnym dostępie poddano gruntownej reformie i zabezpieczono systemem RFiD.

Pojawiły się skanery. Nowe komputery wyposażono w oprogramowanie AutoCAd i SketchUP. Komfort pracy znacznie poprawiła zainstalowana klimatyzacja.

W styczniu 2016 roku otwarto czytelnię czasopism. Przyjazne, nowe wnętrze pomieściło 68 tytułów czasopism polskich i 24 tytuły czasopism zagranicznych, w sumie ponad 6000 woluminów.

Tego samego roku Bibliotece Budownictwa i Architektury uroczyście nadano imię doc. dr. hab. inż. Jerzego Samujłły - twórcy Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Odbyło się to podczas obchodów 60-lecia powstania Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska,

Obecnie Biblioteka Budownictwa i Architektury udostępnia swoje zbiory na miejscu. Ich profil jest odpowiedzią na dydaktyczne i naukowe potrzeby Wydziału BAiIŚ. Oprócz tradycyjnych zbiorów biblioteka zapewnia dostęp do wielodziedzinowych oraz specjalistycznych serwisów i baz danych. Biblioteka oferuje dostęp do komputerów, drukarki 3D, drukarki laserowej z możliwością kolorowego wydruku w formacie A3 oraz do skanerów.