Jak znaleźć patent?

19-05-2017

Szacuje się, że 30% badań przeprowadzanych na świecie jest dublowanych. Na ten stan rzeczy składa się niska świadomość istnienia profesjonalnych baz patentowych oraz nieumiejętność korzystania z wyspecjalizowanych źródeł informacji.

Patentowe bazy danych należą do najbardziej wyspecjalizowanych źródeł biznesowych. Aż 80% informacji zawartych w dokumentach patentowych nie jest publikowana w literaturze naukowo-technicznej. W samej tylko Europie przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby prywatne wydają każdego roku około 20 miliardów na badania już wcześniej przez kogoś wykonane.

Warsztaty patentowe 

Warsztaty praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych European Patent Office - EPO skierowane do pracowników akademickich ośrodków informacji naukowej, ośrodków informacji patentowej oraz rzeczników patentowych zostały zorganizowane w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.

Dwudniowe warsztaty, w których wzięło udział 27 osób zajmujących się na co dzień zagadnieniem własności przemysłowej, w całości poświęcono sposobom efektywnego przeszukiwania źródeł patentowych oferowanych przez Urząd Patentowy RP oraz baz Europejskiego Urzędu Patentowego.

Możliwości przeszukiwania polskich baz patentowych (jak np. Serwer Publikacji, Wyszukiwarkę Przedmiotów Chronionych) oraz europejskiej bazy EspasnetPL przybliżyła uczestnikom warsztatów mgr Agnieszka Podrazik, kierownik Ośrodka Informacji Patentowej AGH. Uczestnicy zapoznali się z technikami wyszukiwania zaawansowanego, sposobami tworzenia odpowiednich dla danego zagadnienia fraz i słów kluczowych. Ważnym elementem strategii wyszukiwawczej jest umiejętne posługiwanie się Międzynarodową Klasyfikacją Patentową. Podczas warsztatów omówiono jej budowę, podział na poszczególne klasy oraz sposoby wyszukiwania informacji przy użyciu odpowiednich klas ze wspomnianej klasyfikacji. Drugiego dnia szkolenia uczestnicy zaznajomili się także z metodami wyszukiwania informacji o znakach towarowych. Tę część warsztatów pt. Ważne informacje nt. prawa własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe) - strategie wyszukiwawcze - darmowe narzędzia informacyjne poprowadziła mgr Małgorzata Jaworowska z Politechniki Lubelskiej.

Biblioteczny punkt informacji patentowej

Od kilku lat przy Bibliotece PŁ działa pod patronatem Urzędu Patentowego RP Ośrodek Informacji Patentowej. Na jego bogatą ofertę składa się m.in. wspieranie sprawdzania czystości patentowej i badania stanu techniki, udzielanie informacji dotyczących dokonania zgłoszenia patentowego, poradnictwo w zakresie ochrony własności przemysłowej. Ośrodek prowadzi także szkolenia z zakresu informacji patentowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z OIP (opi@lib.p.lodz.pl)