Inauguracja w 25-lecie IFE

11-10-2017

Przez wzgląd na srebrny jubileusz IFE, program inauguracji był niezwykle bogaty, a charakter wydarzenia wyjątkowo uroczysty. Każdy nowo przyjęty student otrzymał pamiątkowy certyfikat. Studenci mieli także niebywałą okazję, by poznać i wysłuchać wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jarosław Gowin w przemówieniu zaapelował do kilkuset zebranych na sali młodych ludzi, by na każdym etapie kształcenia i późniejszego życia zawodowego byli dumni ze swojej polskości, ale by czuli się również pełnoprawnymi Europejczykami. Podkreślił swoją nadzieję, że pomimo olbrzymich perspektyw jakie studia w IFE dają na niwie międzynarodowej, absolwenci zostaną w kraju i swymi zdolnościami wzbogacą rodzimy rynek pracy.

Na tegorocznej inauguracji pojawili się również inni, nie mniej wyjątkowi goście – adepci Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, która została tego wieczoru oficjalnie otwarta przez władze uczelni. FAMI to unikatowy projekt IFE, stworzony przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z całego województwa. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja kultury francuskiej, a także pokazanie młodym ludziom, jak wielkie szanse daje znajomość języka francuskiego w późniejszym życiu zawodowym. Do pierwszej edycji projektu, obejmującej roczny cykl zajęć, zaproszone zostały szkoły, które od lat propagują język francuski oraz kulturę Francji wśród swoich uczniów. Spośród wielu kandydatów, wyłonionych zostało 28 uczniów, którzy wystąpili przed publicznością w specjalnie zaprojektowanych togach z logo projektu. Młodzież została uroczyście powitana przez dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ – dr Dorotę Piotrowską, w obecności Konsul Honorowej Francji w Łodzi Alicji Bień, a każdy z młodych „studentów” otrzymał imienny dyplom.

Wydarzenie podczas wykładu inauguracyjnego podsumował dr Tomasz Saryusz-Wolski – dyrektor IFE, które od lipca 2017 roku wchodzi w skład Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ. Swoje wystąpienie poświęcił w głównej mierze trendom i zmianom, zachodzącym w procesie kształcenia. Dziś, kiedy rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny, nowa rzeczywistość zmusza ludzi do tzw. „lifelong learning”. Muszą oni wykształcić w sobie umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów, kreatywność i zdolność do pracy w zespole. Zamiast tylko zapamiętywać zastane treści muszą nauczyć się kreować nowe. W IFE PŁ wdrożone zostały nowoczesne metody rozwiązywania problemów, a system sytuujący nauczyciela w centrum procesu kształcenia, został zastąpiony przez system skoncentrowany na studencie, który jest jedynie wspierany i inspirowany przez nauczyciela-mentora.