Grzegorz Kierner, Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką