Fundusze europejskie dla nauki i biznesu

22-05-2017

Współpraca nauki i biznesu jako fundament budujący gospodarkę opartą na wiedzy jest dziś doskonale rozumiana przez środowiska akademickie  i otoczenie gospodarczo-biznesowe.

Uczelnie doskonale zdają sobie sprawę, że muszą nie tylko przekazywać wiedzę i dbać o wysoką jakość kształcenia, ale także mieć na uwadze oczekiwania przedsiębiorstw. Z tego punktu widzenia szczególnie ważne są kwalifikacje i kompetencji, w które wyposażona powinna być przyszła kadra pracowników. Korzyści ze współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki jest więcej. Są to: nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie dla przedsiębiorstw nowych inwestorów, partnerów biznesowych, odbiorców technologii, a także nowych rynków zbytu. We wspieraniu tej współpracy swoją rolę mają do spełnienia instytucje finansowe.

W siedzibie BioNanoParku w Łodzi odbyło się 25 kwietnia 2017 r. spotkanie dotyczące współpracy nauki i biznesu w kontekście finansowania z funduszy europejskich, w którym udział wzięło ponad 50 przedsiębiorców. Spotkanie zorganizowały: ING Bank Śląski, Politechnika Łódzka i Bionanopark Łódź. Szkolenie poprowadzili: Marta Wankiewicz-Głowacka z Bionanoparku , Karolina Zwierzchowska z Działu Projektów Politechniki Łódzkiej oraz Piotr Ptaszek z ING Banku Śląskiego.