Dwunasta edycja ATP

22-05-2017

Akademickie Targi Pracy skupiają corocznie studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz firmy poszukujące młodych, ambitnych i dobrze wykształconych pracowników.

To cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz mieszkańców Łodzi i regionu. Główną ideą targów jest skonfrontowanie oczekiwań młodych ludzi z wymaganiami firm wobec przyszłych pracowników.

W tegorocznej, dwunastej już edycji targów, które odbyły się 26 kwietnia, wzięło udział ponad 17 000 odwiedzających. Czekało na nich ponad 120 firm z różnych branż. Dla studentów przygotowano 40 bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Szkolenia zawierały treści z zakresu umiejętności dostosowywania się do rynku pracy, rozwoju umiejętności miękkich, zwiększania kompetencji zawodowych, rozwiązań biznesowych, Lean Management, SAP, nowoczesnych technologii czy też z tematyki IT.

W tzw. strefach doradczych studenci mogli zweryfikować swoje dokumenty aplikacyjne oraz dowiedzieć się, jakie są trendy na rynku pracy.

Niewątpliwą atrakcją tegorocznej edycji był wykład Marcina Prokopa Co to jest marka osobista i jak ją budować. Wzięło w nim udział ponad 400 studentów.

Organizatorami ATP są: Politechnika Łódzka, Urząd Miasta Łodzi, Międzynarodowe Targi Łódzkie, Board of European Students of Technology PŁ, Biuro Karier PŁ, Erasmus Student Network – European Youth Exchange Łódź oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience.

Od 2012 roku do organizacji ATP przyłączył się Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowany przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (FUMED) oraz Akademickie Biuro Karier (ABK UM).

Po raz kolejny wszyscy wystawcy ATP 2017 brali udział w konkursie na najciekawsze stoisko wystawiennicze. Laureatem została firma Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przesłała list z podziękowaniem za zaproszenie, wyrażający przychylność dla tego typu przedsięwzięć i inicjatyw organizowanych przez PŁ. Na ręce organizatorów i uczestników przekazano życzenia pomyślności w nawiązywaniu ciekawych kontaktów z pracodawcami oraz w kształtowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom i organizacjom studenckim za zaangażowanie oraz wsparcie, bez którego organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę składamy również Urzędowi Miasta Łodzi.

Już za rok zapraszamy na kolejną, trzynastą edycję Akademickich Targów Pracy.