Dominika Gibka - stypendystka Biotechniki

23-05-2023

Absolwentka grantu opowiada o tym jak dowiedziała się o możliwości jego uzyskania, o pracy wcześniejszych badaniach w inżynierskiej i potencjale aplikacyjnym wyników badań prowadzonych w ramach grantu.

-

 

Dominika Gibka Dominika Gibka

Co Panią skłoniło do zainteresowania się grantem ufundowanym przez firmę Biotechnika?

Usłyszałam o nim na spotkaniu zorganizowanym przez prodziekan ds. studenckich, dr inż. Ilonę Gałązkę-Czarnecką. Uczestniczył w nim przedstawiciel firmy Biotechnika dr inż. Krzysztof Makowski, który opowiedział o warunkach realizacji grantu. Kolejną osobą, która zachęciła mnie do spróbowania swoich sił była moja mentorka, prof. Beata Gutarowska, pod opieką której realizowałam pracę inżynierską. Zapewniła mi wsparcie w podjęciu się wyzwania oraz zaoferowała pomoc przy badaniach, postanowiłam więc zgłosić swój pomysł.

Jak wpadła Pani na pomysł takich badań? Skąd czerpała inspiracje?

Inspiracją są normy ograniczające możliwość stosowania pestycydów w rolnictwie. Te ograniczenia popychają wielu naukowców do szukania alternatywnych rozwiązań dla wszystkich gospodarstw, nie tylko tych ekologicznych. Innym powodem było pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym, a dokładniej wykorzystywanie odpadów (w tym przypadku z sektora rolniczego) jako produktów o nowym zastosowaniu, skupiającym się na wytworzeniu biomateriału funkcjonalnego. Możliwości wykorzystania tych odpadów jest naprawdę wiele, jednakże, patrząc na aktualne trendy oraz zapotrzebowanie zaczęłam rozważać, na jakich produktach chciałabym się skupić i jakie odpady interesowałyby mnie najbardziej.

W porozumieniu z prof. Gutarowską udało się drogą merytorycznej dyskusji zawęzić obszar, na którym postanowiłam się skupić.

Czy obecny projekt wiąże się z tematem Pani pracy inżynierskiej, którą już Pani wykonała?

Moja praca inżynierska obejmowała temat biopreparatów do ochrony ziemniaków sadzeniaków przed fitopatogenami. Była to praca realizowana w ramach projektu i dotyczyła ostatniego jego etapu - optymalizacji metody dawkowania biopreparatów. Spoglądając na to powierzchownie można powiedzieć, że nie do końca ma to związek z aktualnym tematem dotyczącym funkcjonalnego biomateriału. W przypadku pracy inżynierskiej pracowałam jednak z mikroorganizmami, zarówno bakteriami, jak i pleśniami, które wykorzystywałam do produkcji biopreparatów oraz do zakażenia sadzeniaków. Sama idea polegała na produkcji biopreparatu, który skutecznie chroniłby ziemniaki przed wybranymi patogenami oraz opracowaniu metody i krotności dawkowania w sposób przyjazny dla środowiska. Moim zdaniem jest to część wspólna, która łączy oba tematy, a mianowicie wykorzystanie mikroorganizmów do stworzenia produktu, który znajdzie zastosowanie w ochronie roślin.

W przypadku grantu będę wykorzystywać mikroorganizmy - pleśnie - do produkcji biomateriału funkcjonalnego, z którego będę próbowała wytworzyć materiał typu biodegradowalnej agrowłókniny. Chciałabym, aby był jak najbardziej przyjazny środowisku, a wykonanie go z grzybni pleśni daje takie możliwości.

Czy prowadzone przez Panią badania będą miały zastosowanie w praktyce? Do czego lub gdzie w przyszłości może być wykorzystany stworzony przez Panią biokompozyt?

Opracowanie metody hodowli pleśni może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Pleśnie, które będę wykorzystywać, są przyjazne środowisku, jednakże trzeba posiadać odpowiednią wiedzę na ich temat. Wierzę, że zgodnie z założeniami projektu materiał, nad którym będę pracować, posłuży jako agrowłóknina i znajdzie zastosowanie w gospodarstwach rolnych do ochrony roślin, a cechy, jakie będzie posiadać, wykreują go na pełnowartościowy produkt.