Doktoranci w płockiej rafinerii

28-11-2017

Dzięki współpracy z PKN ORLEN S.A. doktoranci Politechniki Łódzkiej mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Rafineryjnego w Płocku.

W dwóch spotkaniach zorganizowanych w listopadzie wzięło udział 38 doktorantów. Wracali z tej niezwykłej wycieczki z przekonaniem, że mieli niepowtarzalną okazję do poznania najnowocześniejszych rozwiązań i technologii stosowanych w przemyśle rafineryjnym, m.in. procesów krakingu, hydrokrakingu i hydroodsiarczania gudronu. Projekty i analizy prowadzone przez doktorantów wielokrotnie dotyczą podobnych, równie złożonych procesów, a tym samym otrzymane rozwiązania mogą się okazać istotne dla przemysłu.

Spotkania rozpoczynały się od zapoznania doktorantów z procesem produkcyjnym, omówienia struktury zakładu, struktury surowcowej i produktowej oraz powiązania pomiędzy działającymi instalacjami. Wykłady były prowadzone przez dyrektora wykonawczego ds. produkcji rafineryjnej Przemysława Hartlińskiego oraz eksperta w Zakładzie Rafineryjnym Jacka Radzymińskiego. Znakomitą ilustracją przekazywanych informacji była makieta zakładu stojąca w sali, gdzie odbywało się spotkanie.

Doktoranci zwiedzili w płockiej rafinerii kilka miejsc. Pierwszym z nich był Centralny Dział Koordynacji Produkcji, gdzie monitorowane są wszystkie procesy technologiczne produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energetycznej oraz koordynowane są działania w zakresie przepływu surowców, mediów i produktów pomiędzy obszarami produkcyjnymi. Następnie doktoranci obejrzeli z bliska instalację Fluidalnego Krakingu Katalitycznego, gdzie zapoznali się z całością procesu technologicznego oraz obejrzeli ciąg technologiczny począwszy od bloku reaktorowego do rozdzielania produktów reakcji. Obejrzenie kolejnej instalacji przybliżyło technologie, takie jak hydrokraking oraz reforming parowy. Na instalacjach zwiedzający zobaczyli kluczowe obiekty: reaktory, kompresory tłokowe, sprężarkę gazu obiegowego oraz pompę wsadową, które dotychczas znali jedynie z wykładów.

W czasie wizyty doktoranci dowiedzieli się, jakie są oczekiwania ze strony przemysłu i potencjalnego pracodawcy, a także jakich umiejętności oczekuje się od specjalistów z różnych dziedzin nauki. Niewątpliwie zwiedzenie tak wyjątkowego miejsca zaowocuje nowymi pomysłami i inspiracjami do dalszych prac badawczych.