Do zastosowań w kosmosie

14-11-2017

Naukowcy opracowali lekki nanokrystaliczny materiał na bazie aluminium do zastosowań w przemyśle kosmicznym.

Ultralekki układ przeniesienia napędu opracowano wykorzystując opatentowaną hybrydową obróbkę plastyczną połączoną z jednoetapowym osadzaniem powłok funkcjonalnych w trakcie procesu starzenia stopu aluminium. Dzięki tej technologii otrzymano materiał o polepszonych właściwościach mechanicznych przy niespotykanej do tej pory plastyczności. Cechy te sprawiają, że może być on zastosowany do budowy ramion robotów przeznaczonych do pracy w stanie nieważkości, zarówno na pokładzie statków kosmicznych, jak i w przestrzeni, w której panuje wysoka próżnia oraz warunki kriogeniczne. Przekładnia zaprojektowana przez zespół pracujący pod kierunkiem dr. hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof. PŁ umożliwi odchudzenie o blisko 60% obecnie stosowanych konstrukcji, przy jednoczesnym wzroście zasięgu ramion z 2,5 metra do prawie 3,5.

Projekt realizowany jest w ramach programu ERA.Net RUS Plus w międzynarodowym konsorcjum polsko – rosyjsko – słowackim. Koordynatorem projektu zatytułowanego Lekki nanokrystaliczny materiał na bazie aluminium do aplikacji w przemyśle kosmicznym (modelowanie i weryfikacja technologiczna) jest Politechnika Łódzka.

Projekt realizowany jest w ramach programu ERA.Net RUS Plus w międzynarodowym konsorcjum polsko – rosyjsko – słowackim. Koordynatorem projektu zatytułowanego Lekki nanokrystaliczny materiał na bazie aluminium do aplikacji w przemyśle kosmicznym (modelowanie i weryfikacja technologiczna) jest Politechnika Łódzka.