Dla aktywności niepełnosprawnych

06-12-2017

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Ergonomia niepełnosprawnym została poświęcona zagadnieniom aktywizacji społecznej i zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także osób dojrzałych „50+”.

Ideą przewodnią konferencji było połączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktyków w zakresie identyfikowania problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oczekiwań gospodarki, a także poszukiwanie rozwiązań z pogranicza wielu dyscyplin naukowych.

Tematyka wystąpień była bardzo rozległa, obejmowała wiele obszarów działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

  • kierunki rozwoju ergonomii na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
  • zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy,
  • nowe formy rehabilitacji i działalności,
  • osiągnięcia informatyki w służbie niepełnosprawności,
  • innowacyjne rozwiązania techniczne.

Obrady naukowe zostały połączone z warsztatami, pokazami najnowszych osiągnięć medycznych, technicznych oraz IT, wspierających efektywne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Prelegentami konferencji byli m.in. Thomas Alexander – członek Executive Committee of International Ergonomics Association oraz Sylvain Leduc - President of Federation of European Ergonomics Societies, którzy wygłosili wykłady plenarne. Na konferencji spotkali się naukowcy i praktycy z różnych dziedzin z Polski i zagranicy, z Columbii, Dani, Francji, Meksyku, Niemiec, Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Praktyczny charakter konferencji zwieńczyły warsztaty o tematyce: Pracownik z niepełnosprawnością – Pracownik bez granic oraz Niepełnosprawność jako zasób, a także pokazy urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane zostały: dwukołowy pojazd inwalidzki – firma Blumil, wózek inwalidzki – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, roboty wspomagające terapię dzieci ze spektrum autyzmu – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, pionizatory firmy LIW Care Technology oraz samochody dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.

Artykuły w wersji angielskiej zostaną opublikowane w Conference Proceedings w formule Open Access – wydawnictwo De Gruyter; artykuły w wersji polskiej w recenzowanej monografii. Wydanie w styczniu 2018 r.

Najlepsze artykuły będą opublikowane w czasopiśmie Disability and Rehabilitation Journal w maju 2018r.