Andrzej Jaeschke, Grzegorz Liśkiewicz, Instytut Maszyn Przepływowych