Szukaj

Miniatura na nanokatalizatory

2021-08-17
Aleksandra Kędzierska-Sar
Dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej

Narodowe Centrum Nauki opublikowało w połowie sierpnia pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5. W grupie nauk ścisłych i technicznych dofinansowano 18 działań, wśród nich jedno prowadzone przez naukowca z PŁ.

 Startujemy z e-bookami!

2021-07-22
scan ze strony

Do niedawna książki publikowane przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej można było nabyć jedynie w formie papierowej w księgarni Biblioteki Głównej PŁ, na stronie wydawnictwa oraz za pośrednictwem współpracujących hurtowni i księgarń. Tradycyjna forma dystrybucji została od sierpnia 2020 roku rozszerzona o sprzedaż e-booków, czyli książek elektronicznych do pobrania on-line.Szkoła Letnia z VR

2021-07-22
Uczestnicy z certyfikatami udziału w Szkole Letniej (5-9 lipca 2021 r.)

Projekt VTECH - Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies realizowany w programie Erasmus + koordynowany jest przez Uniwersytet Aleksandra Moisiu w Durrës w Albanii. Dzięki zaangażowaniu 11 uczelni (m.in. z Albanii, Kosowa, Słowenii, Republiki Macedonii Północnej, Polski, Estonii), po raz pierwszy na bałkańskich uniwersytetach wdrażana będzie koncepcja technologii wirtualnej.Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

2021-07-21
Perspektywy, A. Kot
Konferencja zgromadziła wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zorganizowała kolejną, piątą już edycję konferencji: Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Była ona poświęcona analizie kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budowie ich międzynarodowej postrzegalności (visibility). Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w połowie lipca zgromadziło ponad 120 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online.

 Z surowca odpadowego do opakowania jadalnego

2021-07-20
Joanna Grzelczyk
Opakowania z odpadowych surowców roślinnych

Problem niewystarczającego zagospodarowania odpadów roślinnych z przetwórstwa spożywczego, marnowanie żywności oraz nadal dynamicznie rosnąca ilość zużytych opakowań i naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych skutkują problemami ekologicznymi, ekonomicznymi i etycznymi, które dotyczą większości krajów rozwiniętych.

 

 Chemicy dla diagnostyki medycznej

2021-07-20
Jacek Szabela
W projekt zaangażowany jest zespół kierowany przez prof. Łukasza Albrechta, prorektora ds. nauki

Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.

Dofinansowanie zostało przyznane z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego.

 Współpraca na rzecz kultury BHP

2021-07-19
Jacek Szabela
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i Arur Szymbara p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi

Politechnika Łódzka i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozszerzają współpracę. Podejmowane działania mają przyczynić się do promowania kultury bezpieczeństwa w firmach.

Wiedza i dorobek naukowy uczelni oraz praktyczne doświadczenie Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystane zostaną we wspólnych inicjatywach oraz projektach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w praktyce gospodarczej. Koordynatorem działań ze strony PŁ jest Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

 Ekologiczna Idea Box

2021-07-14
Jacek Szabela
Rektor prof. K. Jóźwik i (od lewej): mgr B. Konarzewska, mgr M. Dziąg, prof. PŁ K. Olejnik, dr inż. R. Susik, dr hab. inż. G. Raniszewski oraz mgr A. Owczarek koordynujący projekt i prorektor ds. rozwoju prof. P. Strumiłło

Wybrano najlepsze pomysły zgłoszone przez pracowników uczelni do projektu IDEA BOX. To dzięki nim na kampusie będzie się można zachwycać kwietnymi łąkami, jeże zamieszkają w bezpiecznych domkach, pojawią się mini pasieki, a także powstanie więcej stojaków na rowery.

 Wolontariat ŁUD – cisza przed burzą

2021-07-14
Anna Janicka
Konferencja dla dzieci na PŁ

Rok akademicki 2020-2021 dla Wolontariatu ŁUD miał być zamknięty, zero zajęć stacjonarnych, wykłady dla 600 dzieci wstrzymane. Spotkania sobotnie, ruch, harmider, zaangażowanie wolontariuszy – wszystko to zniknęło. Cicho, pusto, nic się nie dzieje. Jak tak może być? ŁUD stworzył grupę 25 nastoletnich wolontariuszy w wieku 13-17 lat, zżytych ze sobą, energicznych. Przyzwyczaił ich do działania, zaangażowania i rozwoju.

 Jak przygotować dane badawcze do publikacji

2021-07-14
Jacek Szabela
Biblioteka PŁ

W ostatnich czasach koniecznością staje się upowszechnianie danych badawczych, przynajmniej w zakresie niezbędnym do weryfikacji twierdzeń zawartych w publikacji naukowej. Dzieje się tak między innymi ze względu na wymogi instytucji finansujących badania, takich jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, czy też uczelni posiadających instytucjonalne polityki otwartości oraz wydawców czasopism naukowych.