Szukaj


#DomoweBiuroKarier

2020-05-03
mat. promocyjny

Zespół trenerów, doradców i coachów Biura Karier Politechniki Łódzkiej wie doskonale, że nowa rzeczywistość generuje błyskawicznie nowe potrzeby. Właśnie dlatego zostały podjęte działania wychodzące naprzeciw tym potrzebom oraz istniejącym obecnie barierom i i trudnościom. Akacja #DomoweBiuroKarier dedykowana jest studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom naszej uczelni.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej przygotowało osiem wirtualnych aktywności, z których można skorzystać nie wychodząc z domu.Bliższa współpraca z przemysłem

2020-04-30
Sylwia Kalinowska, Commercecon
Po podpisaniu umowy,od lewej: prof. Renata Kotynia, prof. Marek Lefik (dziekan Wydziału), prof. Marcin Kamiński (kierownik dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport), prezes firmy Hubert Hoffman oraz pracownik firmy i doktorant PŁ – mgr inż. Rafał Bredow

Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

 Instytucjonalny certyfikat akredytacyjny przyznany przez Francję

2020-04-29
.

Politechnika Łódzka jest pierwszą i jedyną polską uczelnią, która uzyskała akredytację instytucjonalną HCERES - francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). Certyfikat akredytacji HCERES wzmocni konkurencyjność Politechniki  na światowym rynku badań i edukacji. Jest on bowiem potwierdzeniem, że uczelnia oferuje wysokiej jakości kształcenie, badania i zarządzanie, a cała instytucja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie.

 Politechnika ustaliła limity przyjęć

2020-04-21
Jacek Szabela
Wejście do budynku Działu Rekrutacji PŁ

Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił limity przyjęć na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym 2020/21.

Wciąż otwartą sprawą jest harmonogram rekrutacji, o czym mówi w dalszej części materiału prof. Krzysztof Jóźwik, prorektor ds. kształcenia.Konsultacje językowe

2020-04-21
Strona projektu

Pracownicy Politechniki Łódzkiej otrzymali możliwość pomocy dla ich dzieci przygotowujących się do matury. Nasze Centrum Językowego rozpoczęło w kwietniu projekt Matura Challenged. Wspiera on młodych ludzi, którzy pomimo niepewności związanej z datą tegorocznego egzaminu, chcą jak najlepiej przygotować się do matury. W obecnej sytuacji jest to możliwe jedynie online.

 Studentki PŁ wyróżnione za zarządzanie odpadami

2020-04-20
Tytuł pomysłu zgłosoznego do konkursu

Pomysł aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu zgłoszony przez studentki Politechniki Łódzkiej został wyróżniony w konkursie Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jego organizatorom zależy na upowszechnianiu efektywnego i mniej schematycznego myślenia o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie.
Profesor Filip Chybalski

2020-04-16
Profesor Filip Chybalski

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Filipowi Chybalskiemu tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Profesor Filip Chybalski ma 41 lat. Jest ekonomistą. Pracuje w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.„Koszyczek Wielkanocny” od Centrum Językowego dla studentów Erasmus+

2020-04-14
Magdalena Nowacka
Wielkanocne słodkości dla Erasmusów

Święta spędzone daleko od domu rodzinnego, w obcym kraju, w okresie pandemii to nie lada wyzwanie dla każdego młodego człowieka. Jest to szczególnie trudny czas przede wszystkim dla studentów z wymiany międzynarodowej przebywających obecnie na Politechnice Łódzkiej w ramach programu Erasmus+.