Szukaj

Międzynarodowy warsztat PiCoDe

2021-10-18
PiCoDe
Grupa realizująca projekt PiCoDe

Czy przez dwa tygodnie, nie znający się wcześniej, międzynarodowy zespół projektantów z różnych dziedzin jest w stanie wykreować pomysły i zrealizować prototyp nowego produktu? Okazuje się że tak. W galerii Pop'n'art pokazano dwa nowe produkty, promujące przy okazji Łódź. Stworzył je zespół warsztatowy działający w ramach projektu Erasmus+ „Project – Product – Promotion. International Collective for Design”, który pracował intensywnie na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

 AMU PAN, czyli głos młodych naukowców

2021-10-15
arch.prywatne
Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ została wybrana zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo powołanych władz AMU, na których czele stanął dr Jacek Ł. Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, potrwa od 15 grudnia 2021 do 30 czerwca 2024 roku.

 Promieniowanie skamieniałości

2021-10-14
Jacek Szabela
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ przy aparaturze badającej skamieniałości

Interdyscyplinarny zespół naukowców kierowany przez dr hab. Magdalenę Długosz-Lisiecką, prof. PŁ, specjalistkę chemii radiacyjnej i fizyczkę jądrową, odkrył nowe właściwości skamieniałości. W badaniach nad pionierskim odkryciem brał także udział paleobiolog dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym - podczas konferencji prasowej - naukowcy mówili o swoich badaniach. O przełomowych wynikach pisze ich autorka w materiale przygotowanym specjalnie dla Życia Uczelni.

 Prestiżowa nagroda dla chemiczki z PŁ

2021-10-08
Jacek Szabela
Prof. Joanna Czaplińska-Kałużna z przyznanym jej Medalem im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego

Prof. Joanna Kałużna-Czaplińska z Politechniki Łódzkiej została tegoroczną laureatką Medalu im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego. Jest to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest ono przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w chromatografii, dziedzinie uważanej za najważniejszą metodę analizy związków organicznych.  

 Przemówienie Rektora

2021-10-03
Jacek Szabela
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik wygłosił inauguracyjne przemówienie

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik przemówienie rozpoczął od krótkiego scharakteryzowania pierwszego roku swej kadencji.

- Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło Razem ku lepszej przyszłości”. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo „razem” nabrało szczególnego znaczenia. (…) Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej.