Szukaj

Nowy krok w elektronice organicznej

2020-09-10
Jasper Michels
grafika ilustracyjna

Elektronika organiczna jest jedną z dziedzin nauki o materiałach, która wciąż prezentuje szerokie możliwości aplikacyjne. Prace eksperymentalne w tym obszarze prowadzi od kilkudziesięciu lat grupa badawcza z Politechniki Łódzkiej. Wyniki ostatnich badań prowadzonych przez łódzkich naukowców z Katedry Fizyki Molekularnej wspólnie z Instytutem Badań Polimerów im. Max-Planka w Moguncji ukazały się na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature Materials.W pogoni za HARE

2020-09-08
Edyta Majewska
laureatka grantu Sonatina dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa

Dr inż. Aleksandra Twarda-Cłapa otrzymała grant w konkursie NCN Sonatina na realizację projektu W pogoni za HARE: określenie mechanizmu wiązania nowych i niezbadanych ligandów receptora kwasu hialuronowego, stabiliny-2. Konkurs skierowany jest do naukowców do 3 lat po doktoracie. Jego celem jest sfinansowanie badań oraz zagranicznego stażu, który nasza laureatka planuje odbyć w Niemczech w Instytucie Biologii Strukturalnej w Helmholtz Zentrum München. Czego dotyczą badania w grancie? O tym laureatka w poniższym artykule.Politechnika Łódzka wspiera rozwój przedsiębiorczości

2020-09-04
Jacek Szabela
Rektor prof. Krzysztof Jóżwik i jego poprzednik na stanowisku prof. Sławomir Wiak oraz prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański

W rektoracie Politechniki Łódzkiej 4 września gościli: Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Małgorzata Gracka, redaktor Forum Przedsiębiorczości. Dyskusja z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem oraz rektorem minionej kadencji prof. Sławomirem Wiakiem skupiała się wokół problemów związanych ze współpracą nauki i biznesu.Pierwszy dzień kadencji

2020-09-01
Jacek Szabela
Berło rektorskie PŁ

Rektor prof. Krzysztof Jóżwik i czterej prorektorzy rozpoczęli dziś nową kadencję.

W zarządzaniu uczelnią rektora wspierać będą:

prorektor ds. rozwoju prof. Paweł Strumiłło,

prorektor ds. nauki prof. Łukasz Albrecht,

prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ,

prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ.

 

 Władze wydziałów

2020-09-01
Napis Politechnika Łódzka nad wejściem do rektoratu

Prezentujemy dziekanów i prodziekanów, którzy będą zarządzać wydziałami Politechniki Łódzkiej w nowej kadencji. Stoi przed nimi wiele wyzwań i ambitnych celów  w zakresie rozwoju, kształcenia i studentów.
Workcamp, czyli Łódź się nie poddaje

2020-09-01
arch. projektu
Odnowione w projekcie Workamp pomieszczenia

Od 2015 roku Koło Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Łodzi realizuje corocznie projekt Workcamp. Młodzi wolontariusze z Politechniki Łódzkiej pozyskują sponsorów, narzędzia, materiały, by w wakacje poświęcić swój czas i wyremontować najbardziej potrzebującą takich działań placówkę.

 
Wznowienie mobilności w Erasmus+

2020-08-28
arch. autora
Spotkanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Pitesti: (od lewej) dr hab. prorektor Corina Georgescu, dr inż. Constantin Onescu, dr inż. Marek Woźniak,dyrektor programu Erasmus+ dr Maria Miroiu

Z początkiem lipca, po długim okresie zawieszenia, wznowiona została mobilność w ramach programu Erasmus+. Po sprawdzeniu sytuacji epidemicznej, dzięki wsparciu Sekcji Mobilności Kadry, pojawiła się możliwość realizacji długo wyczekanych wyjazdów na zagraniczne uczelnie. Kierunkiem pierwszego z takich wyjazdów stał się Uniwersytet Pitesti w Rumunii. O początkach współpracy i jej kontynuacji pisze dr inż. Marek Woźniak z Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.

.


Naukowcy z PŁ w projekcie InCoNaDa

2020-08-26
.

Projekt Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases - InCoNaDa (Zwiększenie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzącej z integracji danych i usług programu Copernicus i krajowych baz danych) uzyskał finansowanie w konkursie POLNOR2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Wezmą w nim udział pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.